Targi

Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Laski pożegnały Władysława Gołąba, spadkobiercę dzieła matki Czackiej

Władysław Gołąb w programie „Notacje” TVP VOD

Był pierwszym w Polsce niewidomym adwokatem. Przez wiele lat kierował Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi w Laskach.

Wieloletni prezes Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach Władysław Lucjan Gołąb spoczął w sobotę na cmentarzu w Laskach. Pogrzebowej Mszy św. w kościele św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej przewodniczył kard. Kazimierz Nycz. Kondukt pogrzebowy prowadził bp Michał Janocha.

Wesprzyj Więź.pl

Władysław Gołąb był prawnikiem, adwokatem i działaczem społecznym. Od końca lat 50. współpracował z Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, działając u boku założycielki dzieła, bł. matki Elżbiety Róży Czackiej. Zmarł 31 stycznia w wieku 90 lat.

19 listopada 1944 r., wskutek wybuchu miny, stracił wzrok. Już jako niewidomy zdał maturę i ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. W 1955 r. obronił egzamin adwokacki i uzyskał uprawnienia adwokata jako pierwsza osoba niewidoma w Polsce. Praktykował m.in. jako radca prawny w Polskim Związku Niewidomych.

Od drugiej połowy lat 40. działał na rzecz środowiska niewidomych, zaczynając od funkcji kierownika kursów ds. walki z analfabetyzmem. Brał udział w tworzeniu Związku Spółdzielni Niewidomych. Od 1958 r. publikował artykuły na tematy prawnicze i społeczne m.in. w „Tygodniku Powszechnym”, „Więzi” oraz pismach branżowych.

W 1973 r. został członkiem zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, dwa lata później wybrano go na prezesa. Funkcję tę sprawował nieprzerwanie aż do roku 2015.

W okresie jego prezesury nastąpił rozwój infrastruktury Zakładu dla Niewidomych, m.in. po 1990 r. powstały Szkoła Podstawowa Specjalna w Rabce-Zdroju, Dom Małego Niewidomego Dziecka w Warszawie, a także liczne obiekty w samych Laskach.

Był duchowym spadkobiercą Dzieła Lasek, stworzonego przez bł. matkę Elżbietę Różę Czacką, ks. Władysława Korniłowicza i Antoniego Marylskiego. Bardzo chciał doczekać beatyfikacji matki Czackiej we wrześniu ub. r. Kiedy w ostatnich dniach sierpnia trafił do szpitala po zawale, prosił lekarzy, aby „zdążyli wszystko zrobić na czas”, bo 12 września musi być na beatyfikacji. Jego marzenie się spełniło.

Władysław Gołąb przez ponad 35 lat zajmował się także redagowaniem „Encyklopedii prawa”, periodyku skierowanego do osób niewidomych i słabowidzących. W 1956 r. został działaczem Polskiego Związku Niewidomych, był m.in. członkiem prezydium zarządu głównego tej organizacji (1969-1973). Związany również ze Związkiem Ociemniałych Żołnierzy RP (ZOŻ), w 1997 powołano go na prezesa zarządu głównego ZOŻ. W latach 1997-2004 był wiceprezydentem Międzynarodowego Kongresu Ociemniałych Inwalidów Wojennych.

Przez wiele lat prowadził wykłady, seminaria i konferencje poświęcone w szczególności prawom osób z niepełnosprawnością. Był wielokrotnie odznaczany. W 2012 r., za wybitne zasługi w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i działalności społecznej na rzecz osób niewidomych i słabowidzących, prezydent Bronisław Komorowski odznaczył go Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Wesprzyj Więź

Władysław Gołąb został też odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Republiki Włoskiej, Orderem Prymasowskim Ecclesiae Populoque Servitium Praestanti oraz Medalem św. Brata Alberta.

Przeczytaj też: Laski, Kościół wolny jak obłok na niebie

KAI, DJ

Podziel się

2
Wiadomość