Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Amputowanie katolicyzmu, czyli sekularyzacja po quebecku

ks. Andrzej Draguła. Fot. Kopoczynski.pl

24 czerwca 1969 r. tłum protestującej młodzieży w Montrealu przewrócił platformę z figurą św. Jana Chrzciciela, patrona Frankokanadyjczyków. Wydarzenie to stało się symbolicznym aktem założycielskim nowej, świeckiej tożsamości narodowej.

Wesprzyj Więź

G. Zubrzycki, „Spokojna rewolucja. Tożsamość narodowa, religia i sekularyzm w Quebecu”, tłum. P. Dobrosielski, Nomos, Kraków 2020, 354 s.

Wesprzyj Więź.pl

Gdy analizuje się przebieg procesów sekularyzacyjnych w krajach o tradycji katolickiej, często wskazuje się na trzy wyjątki, gdzie sekularyzacja przebiegała inaczej niż w pozostałych krajach: Irlandię, Quebec i Polskę. Z perspektywy czasu zobaczyć można, że spóźniona sekularyzacja w Irlandii i Quebecu okazała się jednak o wiele bardziej brutalna dla Kościoła i życia religijnego niż w innych krajach, gdzie procesy te zaczęły się wcześniej, ale za to toczyły się powolniej.

Odpowiedź na pytanie, w jaki sposób będzie ten proces przebiegał w Polsce, jest oczywiście w dużej mierze wróżeniem z fusów. Nikt tego nie wie, w każdym bowiem kraju Kościół żyje w odmiennych uwarunkowaniach. Trzeba jednak przyznać, że sekularyzacja, którą w Polsce określano jako pełzającą, w ostatnich dwóch latach radykalnie przyspieszyła. Katalizatorem tego procesu był nie tylko lockdown spowodowany epidemią koronawirusa, ale także postępujący kryzys Kościoła związany z kwestią wykorzystywania seksualnego, jak też nasilenie się debaty obyczajowej dotyczącej wyroku Trybunału Konstytucyjnego z roku 2020 w sprawie niektórych przypadków dozwolonej aborcji oraz społeczna debata o prawach środowiska LGBT.

Wykup prenumeratę „Więzi”
i czytaj bez ograniczeń

Pakiet Druk+Cyfra

  • 4 drukowane numery kwartalnika „Więź”
   z bezpłatną dostawą w Polsce
  • 4 numery „Więzi” w formatach epub, mobi, pdf (do pobrania w trakcie trwania prenumeraty)
  • Pełny dostęp online do artykułów kwartalnika i treści portalu Więź.pl na 365 dni (od momentu zakupu)

Wesprzyj dodatkowo „Więź” – wybierz prenumeratę sponsorską.

Jeśli mieszkasz za granicą Polski, napisz do nas: prenumerata@wiez.pl.

Pakiet cyfrowy

 • Pełny dostęp online do artykułów kwartalnika i treści portalu Więź.pl (od momentu zakupu) przez 90 lub 365 dni
 • Kwartalnik „Więź” w formatach epub, mobi, pdf przez kwartał lub rok (do pobrania
  w trakcie trwania prenumeraty)

Wesprzyj dodatkowo „Więź” – wybierz prenumeratę sponsorską.

Podziel się

2
Wiadomość