Maria Mocy Pełna i nowa religijność duchowa

Lato 2022, nr 2

Zamów

Amputowanie katolicyzmu, czyli sekularyzacja po quebecku

ks. Andrzej Draguła. Fot. Kopoczynski.pl

24 czerwca 1969 r. tłum protestującej młodzieży w Montrealu przewrócił platformę z figurą św. Jana Chrzciciela, patrona Frankokanadyjczyków. Wydarzenie to stało się symbolicznym aktem założycielskim nowej, świeckiej tożsamości narodowej.

Czytasz Więź? Wspieraj od dziś

G. Zubrzycki, „Spokojna rewolucja. Tożsamość narodowa, religia i sekularyzm w Quebecu”, tłum. P. Dobrosielski, Nomos, Kraków 2020, 354 s.

Gdy analizuje się przebieg procesów sekularyzacyjnych w krajach o tradycji katolickiej, często wskazuje się na trzy wyjątki, gdzie sekularyzacja przebiegała inaczej niż w pozostałych krajach: Irlandię, Quebec i Polskę. Z perspektywy czasu zobaczyć można, że spóźniona sekularyzacja w Irlandii i Quebecu okazała się jednak o wiele bardziej brutalna dla Kościoła i życia religijnego niż w innych krajach, gdzie procesy te zaczęły się wcześniej, ale za to toczyły się powolniej.

Odpowiedź na pytanie, w jaki sposób będzie ten proces przebiegał w Polsce, jest oczywiście w dużej mierze wróżeniem z fusów. Nikt tego nie wie, w każdym bowiem kraju Kościół żyje w odmiennych uwarunkowaniach. Trzeba jednak przyznać, że sekularyzacja, którą w Polsce określano jako pełzającą, w ostatnich dwóch latach radykalnie przyspieszyła. Katalizatorem tego procesu był nie tylko lockdown spowodowany epidemią koronawirusa, ale także postępujący kryzys Kościoła związany z kwestią wykorzystywania seksualnego, jak też nasilenie się debaty obyczajowej dotyczącej wyroku Trybunału Konstytucyjnego z roku 2020 w sprawie niektórych przypadków dozwolonej aborcji oraz społeczna debata o prawach środowiska LGBT.

Wykup prenumeratę „Więzi”
i czytaj bez ograniczeń

Pakiet druk + cyfra

  • 4 drukowane numery kwartalnika „Więź”,
    z bezpłatną dostawą w Polsce (poczynając od aktualnego numeru)
  • Pełny dostęp online do artykułów kwartalnika i treści portalu Więź.pl na 365 dni (od momentu zakupu)
  • W tym samym czasie: bieżące numery „Więzi” w formatach epub, mobi, pdf

Aby dodatkowo wesprzeć „Więź”, możesz wybrać prenumeratę sponsorską.

Jeśli mieszkasz za granicą Polski, napisz do nas: prenumerata@wiez.pl.

Pakiet cyfrowy

  • Pełny dostęp online do artykułów kwartalnika i treści portalu Więź.pl (od momentu zakupu) przez 90 lub 365 dni
  • Kwartalnik „Więź” w formatach epub, mobi, pdf przez kwartał lub rok

Aby dodatkowo wesprzeć „Więź”, możesz wybrać prenumeratę sponsorską.

Podziel się

2
Wiadomość

Dodaj komentarz

Twoje dane będą przetwarzane w celu publikacji komentarza, a ich administratorem będzie Towarzystwo Więź. Szczegóły: polityka prywatności.