Kiermasz e-booków i książek

Jesień 2022, nr 3

Zamów

O możliwości zbawienia ateistycznego

Luc Ferry, 2008. Fot. MEDEF / Wikimedia Commons

Zbawienie zaproponowane przez Luca Ferry’ego utożsamione jest z przekraczaniem siebie w gestach miłości, poświęcenia, wierności, zaufania – na tym polega transcendencja w immanencji. Ale czy rzeczywiście jedynym sposobem „zbawiania” siebie jest pozostawianie dobra w innych?

Kiermasz e-booków i książek

Zbawienie jest pojęciem nierozerwalnie związanym z religiami. Każda religia proponuje zbawienie, choć różnie jest ono rozumiane: jako dar wysłużony przez Chrystusa w chrześcijaństwie, samodyscyplina człowieka, która prowadzi do stanu nirwany jak w buddyzmie, cykl nowych odrodzeń zmierzający do innej rzeczywistości jak w hinduizmie. Stan samego zbawienia także jest różnorodnie pojmowany w zależności od religii: jako dar bóstwa czy Boga, reinkarnacja w celu osiągnięcia stanu doskonałego, intensyfikacja obecnego stanu (jak proponuje islam) albo wreszcie jako rozpłynięcie się mojego „ja” w stanie buddyjskiej nirwany.

Niemiej każdy system religijny (dla niektórych właśnie w tym tkwi nieprzemijalna siła religii) proponuje przejście do innej rzeczywistości, lepszej, cudowniejszej, odmiennej od świata, w którym teraz żyjemy. Pojęcie religijnego zbawienia zakłada dwa istotne elementy: istnienie innej rzeczywistości oraz możliwość życia w niej człowieka, bo przecież człowiek nosi w sobie pragnienie życia. Śmierć jest tym elementem, który człowiek chciałby wyeliminować. Systemy religijne, dla jednych (wierzących) słusznie, dla innych (ateistów) podstępnie łudząc, proponują zbawienie – to niezwykłe przejście od tego życia do innego.

Czy nurty ateistyczne, a zwłaszcza coraz popularniejsza duchowość ateistyczna, zaproponowana przez takich francuskich myślicieli jak André Comte-Sponville czy Luc Ferry odcina się od pojęcia zbawienia? Czy istnieje ateistyczne zbawienie? Oczywiście inną kwestią, ale religijną, jest pytanie, czy sami ateiści mogą być zbawieni, ale to np. w chrześcijaństwie rozstrzygnął jasno – oczywiście twierdząco – II Sobór Watykański.

Wykup prenumeratę „Więzi”
i czytaj bez ograniczeń

Pakiet druk + cyfra

  • 4 drukowane numery kwartalnika „Więź”,
    z bezpłatną dostawą w Polsce (poczynając od aktualnego numeru)
  • Pełny dostęp online do artykułów kwartalnika i treści portalu Więź.pl na 365 dni (od momentu zakupu)
  • W tym samym czasie: bieżące numery „Więzi” w formatach epub, mobi, pdf

Aby dodatkowo wesprzeć „Więź”, możesz wybrać prenumeratę sponsorską.

Jeśli mieszkasz za granicą Polski, napisz do nas: prenumerata@wiez.pl.

Pakiet cyfrowy

  • Pełny dostęp online do artykułów kwartalnika i treści portalu Więź.pl (od momentu zakupu) przez 90 lub 365 dni
  • Kwartalnik „Więź” w formatach epub, mobi, pdf przez kwartał lub rok

Aby dodatkowo wesprzeć „Więź”, możesz wybrać prenumeratę sponsorską.

Podziel się

Wiadomość

Dodaj komentarz

Twoje dane będą przetwarzane w celu publikacji komentarza, a ich administratorem będzie Towarzystwo Więź. Szczegóły: polityka prywatności.