Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Byli i obecni redaktorzy „Więzi” wśród nowych członków honorowych warszawskiego KIK-u

Zbigniew Nosowski podczas modlitwy za zranionych w Kościele zorganizowana 28 lutego w warszawskim kościele św. Marcina 28 lutego 2020 roku. Fot. Katarzyna Bartosik

Uczestnicy walnego zebrania Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie poszerzyli grono członkiń i członków honorowych Klubu. Wśród nowo wybranych są m.in. Stefan Frankiewicz, Andrzej Friszke, Cezary Gawryś i Zbigniew Nosowski. 

Zebranie odbyło się w Warszawie 20 czerwca. Honorowe członkostwo uzyskali: 

Wesprzyj Więź.pl

Dorota Cywińska – urodzona w 1927 roku; członkinią KIK jest od 3 października 1963 roku. Była wieloletnim skarbnikiem i wiceprezesem KIK; zaangażowana szczególnie w prace i działalność Sekcji Współpracy z Polakami na Wschodzie oraz Sekcji Nauczycielskiej. Pełniła także funkcję sekretarza redakcji „Życie Klubów. Pismo Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej”.

Zofia Kozłowska – urodzona w 1936 roku, członkinią KIK została w 1996 roku. Z wykształcenia jest historyczką, pracowała jako nauczycielka w kilku warszawskich liceach, pełniła także funkcję doradcy metodycznego. Od 1977 roku działa w Polskim Towarzystwie Historycznym – od 1994 roku jest wiceprezesem Zarządu Głównego PTH do spraw edukacji historycznej, od 2006 roku członkinią honorową Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Stefan Frankiewicz – urodzony w 1940 roku, członkiem KIK jest od 1972 roku. Jest doktorem nauk humanistycznych, historykiem literatury, działaczem katolickim i publicystą. Członek PEN Club-u i Komisji Kultury Episkopatu Polski. Od 1970 roku publikował w „Więzi”, w 1989 roku został jej redaktorem naczelnym. W latach 1979–1989 mieszkał w Rzymie i był redaktorem polskiej edycji „L’Osservatore Romano”. W latach 1995–2001 był ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej.

Andrzej Friszke – urodzony w 1956 roku, członkiem KIK jest od kwietnia 1979 r. Jest profesorem nauk historycznych w Instytucie Studiów Politycznych PAN, wykładowcą akademickim, publicystą. W 1981 roku został redaktorem w dziale historycznym „Tygodnika Solidarność”. Wchodził też w skład kolegium redakcyjnego pisma „Głos Wolny Wolność Ubezpieczający”. Od 1982 roku zajmuje stanowisko kierownika działu historycznego w redakcji „Więzi”.

ks. Andrzej Gałka – urodzony w 1948 roku, członkiem KIK jest od 1996 roku. Ksiądz Andrzej Gałka jest doktorem historii Kościoła, od 1996 roku duszpasterzem Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie, krajowym duszpasterzem osób niewidomych i rektorem kościoła świętego Marcina przy ul. Piwnej na warszawskim Starym Mieście. Podtrzymuje w nim ponad pięćdziesięcioletnią tradycję modlitewnych spotkań ekumenicznych. Przez cały okres swojej posługi w kościele św. Marcina błogosławił niezliczonym klubowym małżeństwom i klubowym dzieciom, udzielając im sakramentu chrztu świętego i pierwszej komunii świętej. Jako historyk uczestniczył w pracach zespołu przygotowującego proces beatyfikacyjny księdza Jerzego Popiełuszki. Duchowy uczeń o. Tadeusza Fedorowicza, ceniony spowiednik, autorytet i duchowy przewodnik dla wielu członków KIK.

Cezary Gawryś – urodzony w 1947 roku, członkiem KIK został w 1977 roku. Wieloletni, od 1976 roku, członek redakcji „Więzi”, a w latach 1995-2001 jej redaktor naczelny. Ukończył filozofię na Uniwersytecie Warszawskim (w 1969 r.), teologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (w 2000 r.), szkolenie z podstaw terapii systemowej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii (w 2005 r.). Pracował jako wychowawca w zakładzie wychowawczym, katecheta, sekretarz redakcji i reportażysta w tygodniku „Literatura” (w latach 1972–1976).

Marian Jaroszewski – urodzony w 1944 roku, członkiem KIK jest od 1976 roku. Jest jednym z twórców klubowej Sekcji Rodzin oraz zasad wychowawczych i filozofii stojącej za Sekcją. Wybitny pedagog, wychowawca i organizator. Pomysłodawca i wieloletni organizator obozów wypoczynkowych, integracyjnych i terapeutycznych dla młodzieży i dorosłych, osób z dysfunkcjami społecznymi i niepełnosprawnościami. Z wykształcenia oligofrenopedagog, obecnie wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego.

Jacek Moskwa – urodzony w 1948 roku, członkiem KIK jest od 1986 roku. Jest dziennikarzem prasowym i telewizyjnym, publicystą, cenionym watykanistą, autorem książek m.in. o księdzu Janie Ziei, Antonim Marylskim, Zofii Morawskiej, a także książek biograficznych o Janie Pawle II. Po wyborach 4 czerwca 1989 roku członek pierwszego zespołu redakcyjnego nowej, niezależnej już, „Rzeczpospolitej”. W latach 1990-2005 był korespondentem z Rzymu i Watykanu.

Zbigniew Nosowski – urodzony w 1961 roku, członkiem KIK jest od 1988 roku; był wiceprezesem i członkiem Zarządu Klubu, od lat współdziała w wielu inicjatywach partnerskich z Klubem (Zjazd Gnieźnieński, Inicjatywa „Zranieni w Kościele”). Jest publicystą, socjologiem i teologiem. Od roku 1989 redaktor „Więzi”, od 2001 roku –­ redaktor naczelny. W latach 2001 i 2005 był świeckim audytorem Synodu Biskupów w Watykanie. W latach 2002-2008 konsultor Papieskiej Rady ds. Świeckich. Chrześcijański współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów w latach 2007-2009 i ponownie od 2017 roku. Dyrektor programowy Laboratorium „Więzi”. Współtwórca i były rzecznik prasowy Inicjatywy „Zranieni w Kościele”. Doktor honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego. Autor dwóch cykli śledztw o zaniedbaniach w kościele w Szczecinie „Przeczekamy i prosimy o przeczekanie” oraz w Kaliszu „Jak to się robiło w diecezji kaliskiej”.

Wesprzyj Więź

Henryk Rutkowski – urodzony w 1929 roku, członkiem Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie jest od 1979 roku. Jest historykiem, autorem licznych publikacji z dziedziny geografii historycznej. Po ukończeniu studiów historycznych rozpoczął pracę w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk, z którym jest związany do dziś. W 1989 roku brał udział w obradach Okrągłego Stołu, gdzie uczestniczył w pracach podzespołu do spraw stowarzyszeń i samorządu terytorialnego. Autor kilkudziesięciu prac naukowych. Pomimo znakomitego dorobku naukowego Henryk Rutkowski nigdy nie występował o stopnie naukowe. Cieszy się zasłużonym mianem autorytetu w swej dziedzinie. Od 1956 roku do dziś zasiada w Zarządzie Towarzystwa Miłośników Historii, w latach 1971-2018 był członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego.

KIK, MF

Przeczytaj także: Dar słuchania i dyskrecji. Ksiądz Tadeusz Fedorowicz i Jan Paweł II

Podziel się

Wiadomość