Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Czego doświadczają osoby wykorzystane seksualnie? Jako społeczeństwo potrzebujemy tej wiedzy

Modlitwa za zranionych w Kościele zorganizowana 28 lutego w warszawskim kościele św. Marcina. Fot. Katarzyna Bartosik

Wykorzystanie seksualne dzieci to jeden z najpoważniejszych problemów, z jakimi mierzy się Kościół katolicki, ale to nie jedyna forma przemocy, którą zgłaszają osoby korzystające z telefonu wsparcia Inicjatywy „Zranieni w Kościele”.

Wyniki kwerendy przekazane dziś przez Biuro Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży pokazują, że stale zgłaszane są nowe przypadki wykorzystania seksualnego dzieci i młodzieży przez księży. Według przedstawionych danych w analizowanym okresie od lipca 2018 r. do końca 2020 r. instytucje kościelne w Polsce otrzymywały średnio 12 zgłoszeń o wykorzystaniu seksualnym osób małoletnich miesięcznie.

Wesprzyj Więź.pl

Szczególnie dużo pojawiło się ich po premierze filmu Tomasza i Marka Sekielskich „Tylko nie mówi nikomu” w maju 2019 r. – jak można sądzić, dzięki odwadze bohaterów tego filmu na złożenie zawiadomień zdobyły się kolejne osoby, żyjące wcześniej z ciężarem bolesnych wspomnień.

– Tym mocniej chcemy przypomnieć, że potrzebujemy jako społeczeństwo, ze szczególnym uwzględnieniem katolików, w tym księży i biskupów, edukacji dotyczącej tego, jak wygląda doświadczenie osób dotkniętych przemocą seksualną. Jak ich słuchać i jak z nimi rozmawiać, żeby nie pogłębiać ich cierpienia – mówi Katarzyna Sroczyńska, rzeczniczka prasowa Inicjatywy „Zranieni w Kościele”.

– Niezbędne jest ścisłe przestrzeganie obowiązującego prawa przez kościelnych przełożonych. Za konieczne uznajemy również wprowadzenie zmian w prawie i praktyce Kościoła, na przykład ustanawiających obowiązek informowania pokrzywdzonych o przebiegu ich sprawy. Obszerniej opisaliśmy te zmiany ponad rok temu. Niestety, niemal wszystkie nasze postulaty nadal są aktualne – dodaje Sroczyńska.

Wykorzystanie seksualne dzieci to z pewnością jeden z najpoważniejszych problemów, z jakimi mierzy się Kościół katolicki, ale to nie jedyna forma przemocy, którą zgłaszają osoby korzystające z telefonu wsparcia Inicjatywy „Zranieni w Kościele”. Pomocy szukają także dorosłe osoby doświadczające nadużyć w sferze seksualnej, a także emocjonalnej i ekonomicznej, w tym zakonnice i zakonnicy. Od początku istnienia Inicjatywy współpracujący z nią psychoterapeuci i psychoterapeutki odebrali ponad 340 telefonów podczas 118 dyżurów. Większość osób, które skontaktowały się z Inicjatywą, stanowią kobiety.

Inicjatywa „Zranieni w Kościele” to istniejący od marca 2019 r. telefon zaufania i katolickie środowisko wsparcia dla osób dotkniętych przemocą ̨seksualną w Kościele. Została uruchomiona w marcu 2019 r. przez świeckich katolików z warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, Laboratorium „Więzi” i Fundacji Pomocy Psychologicznej Pracownia Dialogu. Tworzą ją świeccy katolicy zatroskani o bliźnich skrzywdzonych przez ludzi Kościoła oraz w poczuciu odpowiedzialności za całą wspólnotę wiary.

Co tydzień, w każdy wtorek od godziny 19 do 22, przy telefonie wsparcia 800 280 900 dyżurują psychoterapeuci, wysłuchując osób skrzywdzonych, dając im pierwsze wsparcie oraz udzielając informacji o możliwości otrzymania pomocy prawnej, psychologicznej czy duchowej, a także kierując je do odpowiednich i zaufanych specjalistów.

Wesprzyj Więź

Od września 2020 r. Inicjatywa „Zranieni w Kościele” prowadzi również grupę wsparcia dla osób dotkniętych przemocą seksualną w Kościele. Jest ona finansowana z dotacji Fundacji Świętego Józefa, w odróżnieniu od podstawowej działalności Inicjatywy, opłacanej z darowizn. Od 22 czerwca br. działa zbiórka na rzecz Inicjatywy „Zranieni w Kościele” na Patronite.pl.

Inicjatywa „Zranieni w Kościele”

Przeczytaj też: Dobre owoce zmierzenia się ze złem

Zranieni w Kościele

Podziel się

1
Wiadomość