Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Potrzebujemy nowego spojrzenia na zdrowie psychiczne. Rekomendacje Komitetu Dialogu Społecznego i Laboratorium „Więzi”

Nowe spojrzenie na zdrowie psychiczne w Polsce i Europie – rekomendacje

Zwiększenie finansowania opieki psychiatrycznej, przedłużenie pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, przygotowanie ustawy, powołanie krajowego ośrodka zdrowia psychicznego – to postulaty z najnowszego raportu KIG i Laboratorium „Więzi”.

„Nowe spojrzenie na zdrowie psychiczne w Polsce i Europie – rekomendacje” to tytuł raportu przygotowanego przez Komitet Dialogu Społecznego KIG i Laboratorium „Więzi”.

Wesprzyj Więź.pl

Dokument opublikowany w lutym br. jest efektem współpracy organizatorów z Biurem do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, psychiatrami, asystentami zdrowienia i organizacjami pozarządowymi.

Autorki i autorzy raportu zwracają uwagę na aktualne wyzwania, jakie stoją przed opieką psychiatryczną w Polsce, są to m.in. problemy strukturalne, niedofinansowanie i niewykorzystanie aktualnej wiedzy medycznej i psychologicznej.

Dodatkowym wyzwaniem pozostaje pandemia COVID-19. Poza skutkami somatycznymi dla chorych, przyniosła ona negatywne konsekwencje dla pojedynczych osób i całych społeczeństw, które muszą sobie radzić z poważnymi ograniczeniami w życiu społecznym.

Strategia opieki psychiatrycznej, jaką proponują Komitet Dialogu Społecznego KIG i Laboratorium „Więzi”, łączy aktualny stan wiedzy o zdrowiu psychicznym z podejściem humanistycznym i odpowiada na wyzwania instytucjonalne.

Inspiracją do powstania dokumentu było seminarium online, poświęcone zdrowiu psychicznemu, które odbyło się 8 grudnia 2020 r.

Autorki i autorzy raportu postulują:

1. Zwiększenie finansowania opieki psychiatrycznej

Udział wydatków na opiekę psychiatryczną w publicznych wydatkach na opiekę zdrowotną w Polsce musi wzrosnąć z 3,2 proc. do 5 proc. Obecnie na ten cel Polska przeznacza 3,24 mld zł. Kwota ta powinna zostać zwiększona do 4,98 mld zł.

2. Przedłużenie pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP)

Pilotaż NPOZP musi zostać przedłużony do końca 2022r. w celu przygotowania w tym czasie zmian systemowych w całym kraju.

3. Przygotowanie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Pierwszym krokiem do przygotowania nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego jest stworzenie harmonogramu zmian do 2027 r. (w tym osiągnięcie 5 proc. wydatków na zdrowie).

Następnie Sejm powinien uchwalić nowelizację ustawy o ochronie zdrowia psychicznego opisującą zreformowany system opieki psychiatrycznej (dorosłych oraz dzieci i młodzieży). Od początku 2028 r. na terenie całego kraju opieka psychiatryczna powinna być świadczona zgodnie ze standardami wypracowanymi dzięki NPOZP.

4. Powołanie krajowego ośrodka zdrowia psychicznego

Powołanie podległego Ministerstwu Zdrowia krajowego ośrodka monitorowania i koordynacji polityki zdrowotnej w obszarze zdrowia psychicznego.

*

Zachęcamy do lektury tekstów o zdrowiu psychicznym, które przyczyniły się do powstania rekomendacji:

Marek Balicki: Zmiana w psychiatrii jest możliwa. Jesteśmy w krytycznym momencie (rozmowa Marty Tumidalskiej)

Andrzej Cechnicki: Celem jest psychiatria zorientowana na osobę (rozmowa Marty Tumidalskiej)

Joanna Rogalska: W moim życiu kryzys psychiczny nie był zjawiskiem marginalnym

Wesprzyj Więź

Katarzyna Szczerbowska: Nie znasz nikogo z doświadczeniem kryzysu psychicznego? To po prostu niemożliwe

Cały raport o ochronie zdrowia psychicznego w Polsce i Europie do pobrania tutaj

Dokument przygotowali: Joanna Rogalska, Katarzyna Szczerbowska, Anna Tarnawska, dr Marek Balicki, prof. Andrzej Cechnicki, Bartosz Bartosik Zbigniew Nosowski, Konrad Ciesiołkiewicz.

Podziel się

Wiadomość