Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Fundacja „Krzyżowa” z Nagrodą im. Altiero Spinelliego

Uczestnicy projektu MDSM w Krzyżowej. Fot. Fundacja „Krzyżowa”

To pierwsza polska organizacja wyróżniona nagrodą Komisji Europejskiej.

Komisja Europejska ogłosiła listę zwycięzców trzeciej edycji konkursu o Nagrodę im. Altiero Spinelliego. Wśród 16 laureatów z całej Europy jest Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego.

Nagroda im. Altiero Spinelliego przyznawana jest od 2017 roku jako wyraz uznania dla wybitnych działań, które promują zrozumienie Unii Europejskiej jako projektu integracyjnego. Skupia się ona w szczególności na inicjatywach, pomagającym młodym Europejczykom zaangażować się w procesy demokratyczne kształtujące przyszłość Unii.

Wesprzyj Więź.pl

W ostatniej edycji Nagrody im. Altiero Spinelliego oceniano działania podjęte w 2019 roku. Pracę Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej uznano za wyróżniającą się na gruncie europejskim.

Eksperci zasiadający w jury zwrócili uwagę na ambitny charakter projektów MDSM-u, których podstawą są spotkania młodych z Polski, Niemiec oraz często również z innych krajów. Uczestnicząca w tych projektach młodzież otrzymuje unikatową szansę, by w nieformalnej atmosferze uczyć się dyskutowania, rozumienia ludzi o innych poglądach, a także wyrażania swoich opinii oraz konfrontowania ich z opiniami rówieśników i rówieśniczek, a dzięki temu budowania konsensusu.

W ciągu 30-letniej działalności Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Krzyżowej współpracował z ponad 250 szkołami i instytucjami, głównie z Polski i Niemiec, realizując projekty z udziałem młodych pochodzących z różnych środowisk, o różnym statusie materialnym, doświadczeniach, adresowane również do osób z niepełnosprawnościami i grup defaworyzowanych.

Wiele z nich po raz pierwszy miało szansę spotkać się z rówieśnikami i rówieśniczkami z innych krajów, mogło pokonać bariery powstałe za sprawą tragicznych wydarzeń z przeszłości. Wspólne rozmowy o historii i przyszłości Europy, a także o codzienności widzianej oczyma nastolatków, przyczyniły się do wzmocnienia europejskiego dialogu.

Wesprzyj Więź

Altiero Spinelli (1907–1986) był włoskim politykiem i politologiem uznawanym za jednego z ojców założycieli Unii. Jest współautorem Manifestu z Ventotene, odegrał znaczącą rolę w ruchu federalistycznym, miał silny wpływ na integrację europejską w pierwszych jej dekadach oraz w latach 80. Jego imieniem nazwano główny budynek Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się jeszcze w styczniu, ze względu na pandemię w formie online. Lista wszystkich zwycięzców dostępna jest na stronie organizatora.

Krzyzowa.org.pl, DJ

Podziel się

Wiadomość