Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Zgloskrzywde.pl pomaga w powiadamianiu o wykorzystywaniu seksualnym w Kościele

„Zgłoś krzywdę” to prosty poradnik online dla wszystkich, którzy w młodości zostali wykorzystani seksualnie, albo wiedzą o takim przestępstwie. Zgłosić można także kościelne zaniedbania. Stronę przygotowało biuro delegata episkopatu do spraw ochrony dzieci i młodzieży oraz Fundacja Świętego Józefa.

Gdzie uzyskać wsparcie przed oficjalnym zgłoszeniem wykorzystania seksualnego w Kościele? Komu je zgłosić? Jakie są obowiązki osoby, która wie o krzywdzie w Kościele? – odpowiedź między innymi na te pytania znaleźć można na stronie zgloskrzywde.pl.

Wesprzyj Więź.pl

Strona zawiera dane kontaktowe do delegatów ds. ochrony dzieci i młodzieży w diecezjach i zakonach w całym kraju (to oni są odpowiedzialni za przyjmowanie zgłoszeń osób pokrzywdzonych) oraz do duszpasterzy, u których można szukać wsparcia duchowego. Zawiera też sporo pomocnych informacji.

– Zamieszczony na stronie katalog praw osób pokrzywdzonych zbiera informacje, o których niekiedy pokrzywdzeni nie wiedzą. Na przykład o tym, że mogą spotkać się z delegatem poza terenem instytucji kościelnej, a w czynnościach wyjaśniających i procesowych może im towarzyszyć wybrana osoba zaufana – wyjaśnia Marta Titaniec z zarządu Fundacji Świętego Józefa.

Zgloskrzywde.pl przypomina też o obowiązkach osoby, która wie o popełnieniu, przygotowaniu lub usiłowaniu popełnienia czynów zabronionych. Brak zawiadomienia odpowiednich służb (prokuratury lub policji) o wykorzystaniu seksualnym osoby małoletniej do lat 15, zgodnie z art. 240 par. 1 kodeksu karnego, podlega karze pozbawienia wolności do trzech lat.

– Prawo kościelne jest bardziej restrykcyjne niż prawo świeckie i uznaje za przestępstwo jakąkolwiek czynność seksualną duchownego względem osoby małoletniej do ukończenia 18 roku życia oraz względem osoby z upośledzeniem umysłowym lub z chorobami psychicznymi. Dlatego ważne jest zgłaszanie przestępstw również do przedstawicieli Kościoła – zwraca uwagę ks. Piotr Studnicki, kierownik biura delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży. I dodaje, że każda osoba duchowna lub konsekrowana jest zobowiązana do zgłoszenia powyższych przestępstw odpowiedniej władzy kościelnej.

Na stronie zgloskrzywde.pl są także informacje, gdzie należy zgłosić zaniedbanie ochrony małoletnich w Kościele. – Z myślą o osobach, które próbowały zgłosić krzywdę, ale napotkały na jakieś trudności w jej zgłoszeniu w Kościele, uruchomiliśmy odrębny adres e-mail: zgloskrzywde@fsj.org.pl. Uwagi do kościelnego systemu zgłoszenia i pomocy pokrzywdzonym można też zgłaszać telefonicznie. Od 1 grudnia przedstawiciel fundacji dyżuruje przy telefonie we wtorki przed południem i w czwartki w godzinach wieczornych – mówi ks. Grzegorz Strzelczyk z zarządu Fundacji Świętego Józefa.

Wesprzyj Więź

Powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w październiku 2019 r. Fundacja Świętego Józefa wspiera osoby wykorzystane seksualnie w dzieciństwie lub młodości we wspólnocie Kościoła. Zaczęła działalność na początku br. W miarę możliwości chce wspierać także skrzywdzonych seksualnie przez osoby niezwiązane instytucjonalnie z Kościołem.

Przeczytaj też: Nie wyręczamy biskupów

KAI, DJ

Podziel się

Wiadomość