Wiosna 2024, nr 1

Zamów

„Przeżywamy ból związany z czynami ludzi Kościoła. Żyjmy tak, by ludzie pytali nas o Boga”

s. Dolores Zok. Fot. Andrzej Kerner / GN

Kryteria życia oddanego Bogu to modlitwa, ubóstwo, oddanie ludziom oraz praca własnymi rękami – przypomina siostrom zakonnym s. Dolores Zok, przewodnicząca Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych.

Siostra Dolores Zok SSpS, przewodnicząca konsulty (zarządu Konferencji) Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, napisała do sióstr zakonnych w Polsce list z okazji zbliżającego się Adwentu.

Wesprzyj Więź.pl

Przypominała w nim, że ten okres liturgiczny to „czas oczekiwania i radości, bo przychodzi światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka (por. J 1,9)”.

„Świat, w którym żyjemy, niesie nam wiele trudnych i bolesnych wydarzeń w Kościele, związanych z konkretnymi ludźmi Kościoła. Nosimy w sercu ból, cierpienie, ale niech to nas prowadzi do jeszcze pełniejszego związania z Jezusem i Jego Ewangelią” – zaznaczyła przewodnicząca żeńskiej konsulty.

Wyraziła też nadzieję, że „czas Adwentu będzie dla nas szczególnym wezwaniem do nawrócenia, uczciwego życia, do ślubowanego ubóstwa i do nieustannej modlitwy”. „Jesteśmy świadome, że na pewno jest to czas oczyszczenia naszego Kościoła, za który każda z nas jest odpowiedzialna przed Bogiem i ludźmi” – dodała.

Siostra Zok za wzór dla odnowionego Kościoła podała bł. Karola de Foucauld’a, który „wiele godzin poświęcał na adoracji, żył w niewiarygodnym ubóstwie oraz ciężko pracował swoimi rękami, by unieść codzienność pośród najbiedniejszych”.

„To chyba nie przypadek, że Kościół pragnie ogłosić go świętym w tym szczególnym czasie dla nas wszystkich. Jego postawa przypomina nam o zasadniczych kryteriach życia oddanego Bogu, a mianowicie: modlitwie, ubóstwie, oddaniu ludziom i pracy własnymi rękoma” – podkreśliła.

Zakonnica przytoczyła też słowa papieskiego jałmużnika kard. Konrada Krajewskiego, że „dzisiejszemu światu nic nie jest tak potrzebne jak świadectwo człowieka wierzącego”. „Żyjmy więc tak, by ludzie pytali nas o Boga w naszej obecnym świecie” – dodała.

Wesprzyj Więź

Siostra Zok jest przełożoną prowincjalną zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego. Pochodzi z Olesna.

Przeczytaj też: Jak iść przez noc ciemną Kościoła

KAI, DJ

Podziel się

Wiadomość