Lato 2021, nr 2

Zamów

Warmia – kraina pomiędzy

Okolice Łupstychu, Warmia. Fot. Paweł Śliwiński

Niby wioska jak wioska, a mieszkańcy jak mieszkańcy – rodzą się, kochają, zdradzają, piją, cierpią, czasem zabijają oraz umierają. Ale zamiast z faktów Małe Grozy w ujęciu Łukasza Staniszewskiego składają się z przypowieści. Tu księżyc bywał tak duży, że zahaczając o ziemię, rzeźbił w niej kratery.

Czytasz Więź? Wspieraj od dziś

„Umitycznienie świata nie jest zakończone” – pisał Bruno Schulz w eseju Mityzacja rzeczywistości. Jego zdaniem, „proces ten został tylko zahamowany przez rozwój wiedzy, zepchnięty w boczne koryto, gdzie żyje, nie rozumiejąc swego istotnego sensu. Ale i wiedza nie jest niczym innym, jak budowaniem mitu o świecie, gdyż mit leży już w samych elementach i poza mit nie możemy w ogóle wyjść”.

Małe Grozy Łukasza Staniszewskiego są elementem tego procesu, przyczyniając się do „umitycznienia” jego rodzinnej Warmii. „Jak tu trafić?” – pyta we wstępie do tej pięknej książeczki – „Zapytaj dziecko. Ono wskaże ci drogę na Warmię. […] Polecicie na łabędziu przytuleni do jego białej szyi, uważając, żeby głową nie zahaczyć o gwiazdy. W świetle księżyca zobaczysz rozwidlenie drogi. To tam”.

Wyspa zawieszona w powietrzu

Trwa teraz wytężona (i błogosławiona!) praca nad tym, by różne prowincje przekształcać w lokalne centra wszechświata, a kompleks prowincjonalności w prowincję jako wartość. Małe Grozy są jednym z jej owoców. Ale w tej opowieści nie ma niczego, co można by przyszpilić krótkim, kategorycznym: „tak jest” czy „tak było”. Tu się nie znajdzie żadnych informacji o Warmii, które by pochodziły z przewodników turystycznych czy podręczników historii. Nie ma tu mowy o rzeczywistej przeszłości tej krainy, bardzo dotkniętej przez dzieje.

Wykup prenumeratę „Więzi”
i czytaj bez ograniczeń

Pakiet druk + cyfra 2021

  • Krajowa prenumerata kwartalnika „Więź” na rok 2021 w wersji drukowanej. Numery: wiosna, lato, jesień, zima 2021
  • Te same numery w formatach EPUB, MOBI, PDF
  • Dostęp do treści kwartalnika „Więź” na Więź.pl do końca 2021 roku

Aby dodatkowo wesprzeć „Więź”, wybierz prenumeratę sponsorską. Twoje nazwisko zostanie podane w kolejnym numerze w „Podziękowaniach dla Przyjaciół”.

Jeśli mieszkasz za granicą, napisz do nas na prenumerata@wiez.pl.

Pakiet cyfrowy

  • Dostęp do treści kwartalnika „Więź” na Więź.pl przez kwartał lub rok (od momentu opłacenia)
  • „Więź” w formatach EPUB, MOBI, PDF przez kwartał lub rok

Aby dodatkowo wesprzeć „Więź”, wybierz prenumeratę sponsorską. Twoje nazwisko zostanie podane w kolejnym numerze w „Podziękowaniach dla Przyjaciół”.

Podziel się

Wiadomość

Dodaj komentarz

Twoje dane będą przetwarzane w celu publikacji komentarza, a ich administratorem będzie Towarzystwo Więź. Szczegóły: polityka prywatności.