Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Nie żyje bp Bogdan Wojtuś

Bp Bogdan Wojtuś. Fot. Archidiecezja Gnieźnieńska

Emerytowany biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej miał 83 lata. To pierwszy w Polsce katolicki biskup, który zmarł zakażony koronawirusem.

Dziś w godzinach południowych zmarł bp. senior Bogdan Wojtuś, emerytowany biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej. Od soboty był hospitalizowany. Miał potwierdzoną obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Informacje na temat pogrzebu zostaną podane w późniejszym terminie.

Wesprzyj Więź.pl

Bp Bogdan Wojtuś urodził się 4 lipca 1937 roku w Łąsku Wielkim k. Bydgoszczy. W 1955 roku, zaraz po uzyskaniu świadectwa dojrzałości, rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w seminarium duchownym w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie przyjął 20 maja 1961 roku z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego.

Po trzech latach pracy w charakterze wikarego prymas skierował go na studia specjalistyczne z zakresu teologii moralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Stopień doktora teologii moralnej uzyskał 28 lutego 1972 roku. Już rok wcześniej rozpoczął pracę w Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. Prymas powierzył mu funkcję archidiecezjalnego duszpasterza rodzin. W rok później został duszpasterzem służby zdrowia. Począwszy od 1972 roku przez kilka kadencji był członkiem Rady Kapłańskiej i jej sekretarzem.

W 1975 roku został wykładowcą teologii moralnej w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Jako wychowawca alumnów brał czynny udział w Komisji Głównej przygotowującej II Synod Archidiecezji Gnieźnieńskiej w 1981 roku. Została mu zlecona funkcja przewodniczącego komisji, która przygotowała schemat synodalny zatytułowany „Tworzenie wspólnoty miłości przez duszpasterstwo rodzin”.

W maju 1982 roku został mianowany rektorem Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. 25 kwietnia 1984 roku mianowany członkiem Komisji Episkopatu ds. Seminariów Duchownych. W związku z tym zajmował się między innymi sprawami formacji alumnów, przygotowywaniem Ratio Institutionis Sacerdotalis pro Polonia oraz organizowaniem zjazdów rektorów i ojców duchownych, na których wygłaszał referaty.

Od 24 września 1988 roku biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej. 1 stycznia 1989 roku prymas zwolnił go z obowiązków rektora, pozostawiając część zajęć dydaktycznych, między innymi wykłady ze spowiednictwa.

W 1989 roku został członkiem Komisji Episkopatu Polski ds. rodzin. Natomiast 22 lutego 1991 roku kard. Józef Glemp mianował go kanonikiem gremialnym kapituły prymasowskiej w Gnieźnie.

Wesprzyj Więź

Stolica Apostolska dekretem z 28 stycznia 1992 roku mianowała go wizytatorem apostolskim seminariów diecezjalnych w Koszalinie, Gorzowie i Szczecinie, a także zakonnych – cystersów, braci mniejszych, pijarów, kanoników regularnych laterańskich, Zgromadzenia św. Michała Archanioła, Zgromadzenia Księży Misjonarzy i Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy oraz Zgromadzenia Zmartwychwstańców w Krakowie.

We wrześniu 2012 roku bp Bogdan Wojtuś przeszedł na emeryturę, nadal jednak pozostawał bardzo czynny, angażując się w życie duszpasterskie archidiecezji gnieźnieńskiej.

KAI, DJ

Podziel się

Wiadomość