Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Nie żyje bp Jan Szarek

Bp Jan Szarek. Fot. Parafia Ewangelicko-Augsburska Bielsko / YouTube

Były zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i prezes Polskiej Rady Ekumenicznej miał 84 lata. Zachorował na COVID-19.

Zakażony koronawirusem bp senior Jan Szarek zmarł dziś w szpitalu w Cieszynie.

Urodził się 13 lutego 1936 w Bielsku. Studiował teologię na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, którą ukończył w 1960. Został ordynowany na duchownego przez bp. Andrzeja Wantułę 25 września 1960 w Kościele Zbawiciela w Bielsku-Białej.

Wesprzyj Więź.pl

Następnie został wikariuszem parafii w Nawiadach, w latach 1962–1970 pracował na parafii w Giżycku, a później w latach 1970–1975 jako wikariusz diecezjalny w Bielsku-Białej, gdzie w 1975 został wybrany na drugiego proboszcza. W 1979 powierzono mu funkcję konseniora diecezji cieszyńskiej, a w 1980 został wybrany seniorem diecezji. 6 stycznia 1991 Synod Kościoła wybrał go Biskupem Kościoła. 3 maja 1991 w Warszawie został konsekrowany na biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce; zastąpił na tym urzędzie bp. Janusza Narzyńskiego.

W 1993 został wybrany na prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej na pięcioletnią kadencję, a w 1996 ponownie. Trzykrotnie spotykał się z przebywającym w Polsce papieżem Janem Pawłem II w Warszawie (1991), Wrocławiu (1997) i Drohiczynie (1999).

Jako przedstawiciel Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce uczestniczył w Walnych Zgromadzeniach Światowej Federacji Luterańskiej oraz Światowej Rady Kościołów. Przez całe życie związany z tzw. ruchem społecznościowym w polskim luteranizmie, którego jednym z czołowych prekursorów był ks. Karol Kulisz.

W marcu 2000 Synod wybrał go na pierwszego prezesa Diakonii Kościoła. Stanowisko to pełnił do 2005, kiedy to zastąpił go bp Ryszard Bogusz.

W 2001 otrzymał tytuł doktora honoris causa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Wesprzyj Więź

Pozostawił syna ks. Piotra Szarka i córkę Ewę z rodzinami.

Informacje o pogrzebie zostaną podane w późniejszym terminie.

Luterianie.pl, DJ

Podziel się

Wiadomość