Testament | Księgarnia Wydawnictwo Poznańskie (wydawnictwopoznanskie.pl)

Lato 2024, nr 2

Zamów

Kard. Parolin przypomina: Prawa człowieka obejmują prawo do życia i wolność wyznania

Kard. Pietro Parolin. Fot. Mazur/catholicnews.org.uk

Nie możemy dalej myśleć tylko o sobie i sprzyjać podziałom. Musimy współpracować, aby przezwyciężyć najgorsze plagi świata – mówił watykański sekretarz stanu w swoim wystąpieniu z okazji 75. rocznicy utworzenia ONZ.

Z uwagi na pandemię wydarzenie miało charakter zdalny.

Na wstępie najbliższy współpracownik papieża podkreślił poparcie Stolicy Apostolskiej dla Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przypomniał, że od 1964 roku, gdy Stolica Apostolska uzyskała status państwa-obserwatora, kolejni papieże wzywali ONZ, by „stawała się «ośrodkiem moralnym», gdzie każdy kraj jest u siebie, gdzie gromadzi się rodzina narodów i gdzie wspólnota międzynarodowa – w duchu ludzkiego braterstwa i solidarności – rozwija się wraz z wielostronnymi rozwiązaniami globalnych wyzwań”.

Wesprzyj Więź.pl

– Jak wyraźnie pokazała pandemia COVID-19, nie możemy dalej myśleć tylko o sobie samych i sprzyjać podziałom; musimy raczej współpracować, aby przezwyciężyć najgorsze plagi świata, pamiętając, że ciężar niesiony przez niektórych z konieczności dotyka ludzkość i całą rodzinę narodów – stwierdził kardynał.

Watykański sekretarz stanu przypomniał rolę ONZ w obronie prawa międzynarodowego oraz krzewienia świata opartego na sprawiedliwości. Podkreślił jej rolę w trosce o ofiary kataklizmów i wojen, o środowisko naturalne człowieka oraz zintegrowany rozwój ludzkości. – ONZ stara się bronić powszechnych praw człowieka, które obejmują również prawo do życia i wolność wyznania, ponieważ są one niezbędne do tak bardzo potrzebnej promocji świata, w którym godność każdej osoby ludzkiej jest chroniona i rozwijana – zaznaczył.

Wesprzyj Więź

Kard. Parolin zwrócił uwagę, że Organizacja Narodów Zjednoczonych nie jest doskonała i szkodziła sobie, gdy interesy partykularne triumfowały nad dobrem wspólnym. Dlatego musi ona – jak podkreślił – ożywiać ducha tkwiącego u jej podstaw, zaś dyplomaci angażować się w trudne zadanie poszukiwania dobra wspólnego poprzez prawdziwą zgodę i kompromis.

– Organizacja Narodów Zjednoczonych, w której narody świata jednoczą się w dialogu i wspólnym działaniu, jest dziś tak samo potrzebna jak zawsze, aby odpowiedzieć na niesłabnące nadzieje narodów świata – mówił watykański sekretarz stanu.

KAI, DJ

Podziel się

Wiadomość