Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Watykan nie wyraża zgody na wspólnotę eucharystyczną katolików i protestantów

Różnice w rozumieniu Eucharystii i urzędu kościelnego są „jeszcze tak istotne”, że obecnie interkomunia między katolikami i ewangelikami jest wykluczona. Nie ma też podstaw do „indywidualnej decyzji sumienia” – czytamy w liście Kongregacji Nauki Wiary do przewodniczącego Konferencji Biskupów Niemieckich bp. Georga Bätzinga. 

Interkomunia to wspólne uczestnictwo chrześcijan należących do różnych Kościołów w sprawowaniu Eucharystii oraz przyjmowanie komunii.

Wesprzyj Więź.pl

Możliwa interkomunia katolików i ewengelików to temat dokumentu Ekumenicznej Grupy Roboczej teologów katolickich i ewangelickich (ÖAK) pt. „Wspólnie przy stole Pańskim”, ogłoszonego we wrześniu 2019 roku.

Swoje zastrzeżenia do tekstu zgłosiła właśnie Kongregacja Nauki Wiary. List do bp. Georga Bätzinga, jednego z sygnatariuszy wspomnianego dokumentu i przewodniczącego niemieckiego episkopatu, napisali kard. Luis Ladaria Ferrer, prefekt Kongregacji Nauki Wiary, oraz jej sekretarz abp Giacomo Morandi. List cytuje agencja KNA.

Zdaniem Watykanu niemiecki dokument „w sposób niedostateczny wyjaśnia” kwestie „katolickiego pojęcia Kościoła, Eucharystii i urzędu”. W obecnym stanie rzeczy otwarcie na wspólnotę eucharystyczną z Kościołem ewangelickim w Niemczech stworzyłoby „nieuchronnie nowe przeszkody w dialogu ekumenicznym z Kościołem prawosławnym” poza granicami Niemiec.

Autorzy listu uważają również, że w dokumencie ÖAK niedoceniana została „relacja między Eucharystią a Kościołem”. Nie zostały też wystarczająco docenione „zasadnicze i niezbędne twierdzenia teologiczne” Soboru Watykańskiego II (1962-1965) oraz wspólna tradycja z prawosławiem, a także nie znalazło wyrazu rozumienie Eucharystii i posługi, które nie raz było wyrażane na międzynarodowych forach dialogu katolicko-luterańskiego.

Różnice w rozumieniu Eucharystii i urzędu kościelnego są „jeszcze tak istotne”, że w chwili obecnej interkomunia między katolikami i ewangelikami jest wykluczona. Nie ma też podstaw do „indywidualnej decyzji sumienia” – stwierdzono w liście.

Wesprzyj Więź

Kongregacja Nauki Wiary wyjaśnia, że zajęła się sprawą po tym, jak 20 maja otrzymała z Kongregacji ds. Biskupów prośbę o ocenę tekstu „Wspólnie przy stole Pańskim”. Wcześniej dokument Ekumenicznej Grupy Roboczej omówili niemieccy biskupi katoliccy na wiosennym zebraniu plenarnym oraz komisja ekumeniczna niemieckiego episkopatu.

Rzecznik Konferencji Biskupów Niemieckich Matthias Kopp potwierdził, że list z Watykanu wpłynął i będzie przedmiotem dyskusji na jesiennym zebraniu plenarnym episkopatu w przyszłym tygodniu w Fuldzie.

KAI, DJ

Podziel się

Wiadomość