Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Co najmniej 3 tys. przypadków wykorzystywania seksualnego w Kościele we Francji. Co najmniej 1,5 tys. sprawców

Jean-Marc Sauvé, przewodniczący Niezależnej Komisji ds. Nadużyć Seksualnych wobec Małoletnich i Osób Niesamodzielnych w Kościele (CIASE). Fot. Conseil d'Etat

Przedstawione przez Niezależną Komisję ds. Nadużyć Seksualnych w Kościele (CIASE) we Francji dane dotyczą ostatnich 70 lat i są jeszcze niepełne. Pełny raport ma powstać jesienią 2021 r.

Komisja powstała jesienią 2018 r. decyzją Konferencji Biskupów Francji. Na jej czele stoi Jean-Marc Sauvé, były wiceprzewodniczący francuskiej Rady Państwa, czyli najwyższego sądu administracyjnego. Wcześniej przez 11 lat był sekretarzem generalnym rządu, czyli najwyższym niepolitycznym urzędnikiem w radzie ministrów.

Wesprzyj Więź.pl

Z danych zaprezentowanych przez komisję wynika, że w ciągu minionych 70 lat odnotowano co najmniej trzy tysiące przypadków wykorzystywania seksualnego w Kościele, zaś liczba sprawców wynosi nie mniej niż 1,5 tys.

Są to wciąż liczby prowizoryczne, zgromadzone po pierwszej części prac badawczych w archiwach diecezji i zgromadzeń zakonnych. Całościowy raport komisji ma się ukazać jesienią 2021 r. Do 31 października przedłużono funkcjonowanie specjalnego numeru telefonicznego dla skrzywdzonych – odnotowano dotychczas 5,3 tys. połączeń.

Oprócz przewodniczącego w skład komisji wchodzi 21 osób. Są wśród nich specjaliści w ochronie dzieci, tacy jak: Jean-Pierre Rosenczveig, ekspert UNICEF-u i członek biura Krajowej Rady Ochrony Dzieci; Carole Daminani, dyrektorka stowarzyszenia Paryż-Pomoc Ofiarom, czy Alice Casagrande, wiceprzewodnicząca komisji ds. walki z nadużyciami w Wysokiej Radzie ds. Rodziny. W komisji zasiedli także m.in. historyk Philippe Portier, specjalista od relacji między polityką a religią, oraz dwoje renomowanych teologów: katolik Joël Molinario z Instytutu Katolickiego w Paryżu i protestantka Marion Muller-Colard z Uniwersytetu w Strasburgu, a zarazem członkini Krajowego Komitetu Konsultacyjnego ds. Etyki.

Wesprzyj Więź

W skład CIASE weszły osoby reprezentujące różne poglądy filozoficzne i religijne: wierzący różnych wyznań, jak również niewierzący, agnostycy i ateiści. Nie ma wśród nich natomiast duchownych ani przedstawicieli ofiar wykorzystywania seksualnego. W doborze członków przewodniczącemu chodziło bowiem o ich „bezstronność”, jak sam wyjaśnił w rozmowie z dziennikiem „Le Monde”.

Komisja dysponuje ponad 3 mln euro budżetu, w dwóch trzecich pokrywanego przez biskupów, a w jednej trzeciej przez zgromadzenia zakonne.

KAI, DJ

Podziel się

Wiadomość