Wiosna 2024, nr 1

Zamów

„Oddział zamknięty” pod opieką zakonnic, rektora seminarium i wolontariuszy

Siostry zakonne, rektor legnickiego seminarium i wolontariusze opiekujący się chorymi na oddziale zakaźnym w jeleniogórskim Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. Fot. Caritas Diecezji Legnickiej

Franciszkanki Rodziny Maryi, wraz z rektorem legnickiego seminarium, opiekują się zarażonymi koronawirusem w jeleniogórskim Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. To samo robią dominikanki w Domu Pomocy Społecznej w Bochni.

Oddział 3 to izolatorium w jeleniogórskim Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym prowadzonym przez legnicką Caritas. Przebywa na nim kilkunastu pacjentów zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2. Opiekuje się nimi siedem osób personelu medycznego i wolontariuszy. Wśród nich są trzy siostry zakonne z przygotowaniem medycznym, troje wolontariuszy – pracowników ośrodka, którzy zdecydowali się na izolację na 3 oddziale oraz wolontariusz – rektor legnickiego seminarium duchownego ks. Piotr Kot.

Wesprzyj Więź.pl

Na czele tej grupy od początku była s. Katarzyna, franciszkanka Rodziny Maryi – siostra oddziałowa. Obecnie, sama zarażona koronawirusem, przebywa w szpitalu. Czuje się dobrze.

– Nastroje na oddziale są dobre. Wśród opiekujących się chorymi nie brakuje optymizmu i determinacji. Choć praca jest wymagająca i ciężka, ponieważ pacjenci wymagają stałej opieki, robimy co w naszej mocy – mówi ks. Piotr Kot.

Oprócz opiekowania się chorymi, rektor legnickiego seminarium pełni też funkcje duszpasterskie. – Odprawiam Msze św. na korytarzu dla personelu, udzielam komunii św. pacjentom, spowiadam. Największą nagrodą jest uśmiech na twarzy naszych podopiecznych – przyznaje.

Po apelu skierowanym przez dyrektora legnickiego Caritas do wszystkich ludzi dobrej woli cały jeleniogórski ZOL, a zwłaszcza oddział 3, otoczony jest opieką duchową. W ramach akcji Dziecięcy Różaniec Nadziei nie brakuje modlących się za pacjentów i personel. Ponadto dzieci zaczynają przesyłać do Caritas swoje prace plastyczne, poprzez które chcą podtrzymać na duchu wszystkich dotkniętych koronawirusem. Właśnie za ten gest i za modlitwę, w imieniu wszystkich, dziękuje personel 3 oddziału.

1 i 2 oddział jeleniogórskiego ZOL wraca do normalnego funkcjonowania. Po wykonaniu testów na obecność koronawirusa, dwoje pacjentów 2 oddziału z wynikiem pozytywnym zostało przeniesionych na oddział 3. U pozostałych osób z personelu i pacjentów nie stwierdzono zakażenia.

Te dwa oddziały wspierają również wolontariusze, wśród których jest 5 kleryków legnickiego WSD oraz 3 wolontariuszy świeckich. Zgłaszają się kolejni chętni do pomocy w jeleniogórskim ZOL.

Dyrektor legnickiego Caritas ks. Robert Serafin nadal apeluje o wsparcie ze strony personelu medycznego i wolontariuszy oraz o sprzęt medyczny i środki dezynfekujące, a także o wsparcie finansowe, które zapewni długoterminowe funkcjonowanie Zakładu.

Wesprzyj Więź

W całej Polsce siostry zakonne angażują się w pomoc ofiarom pandemii. Po tym, jak w Domu Pomocy Społecznej w Bochni wykryto koronawirusa u części personelu i podopiecznych, zabrakło rąk do pracy, a na apel starosty odpowiedziały siostry dominikanki. Są wolontariuszkami od Wielkiego Piątku, 10 kwietnia. Pomaga im także tarnowski misjonarz ks. Piotr Dydo-Rożniecki. Barbara Hałas, dyrektor ośrodka, przekazała dziś informację, że testy na obecność wirusa u sióstr i kapelana pokazały wynik ujemny.

Fundacja Sióstr św. Dominika prowadzi zbiórkę na sprzęt ochronny i wyposażenie dla sióstr, które pomagają w domach pomocy społecznej. Szczegółowe informacje tutaj.

KAI, DJ

Podziel się

Wiadomość