Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Zadbajcie o zdrowie i bezpieczeństwo – apeluje abp Światosław i wydaje zalecenia na Wielkanoc

Swiatosław Szewczuk, arcybiskup większy kijowsko-halicki. Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego

Matka-Kościół szczególnie dba o swoje dzieci. O ich zbawienie wieczne, ale też o ich życie i zdrowie – mówi zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego.

W okresie poprzedzającym bezpośrednio Wielkanoc, która wedle kalendarza juliańskiego wypada w tym roku 19 kwietnia, do wiernych zwrócił się stojący na czele Kościoła greckokatolickiego abp Światosław (Szewczuk). Jak podkreślił, w cerkwi zaczyna się czas najintensywniejszego życia duchowego, który jednak zbiega się z czasem zagrożenia śmiertelną chorobą.

Wesprzyj Więź.pl

„Matka-Kościół – powiedział – szczególnie dba o swoje dzieci. O ich zbawienie wieczne, ale też o ich życie i zdrowie”. Poinformował więc wiernych o dyspensach, jakie zostały udzielone w związku z pandemią. Zostali zwolnieni z obowiązku uczestnictwa w Eucharystii w niedzielę i święta i – jak podkreślił arcybiskup – Kościół zachęca ich, aby pozostali w domach i brali udział w liturgii za pośrednictwem transmisji.

W trosce o zdrowie wierni zostali też zwolnieni z obowiązującego w Kościele greckokatolickim nakazu odbycia w tym czasie spowiedzi i przyjęcia Komunii Świętej. Osobno abp Światosław zwrócił się do tych, którzy właśnie w tym okresie, raz w roku, przychodzą do kościoła w celu spowiedzi i przyjęcia Komunii: „Zadbajcie o zdrowie i bezpieczeństwo Was i Waszych bliskich”. Apelował, by o spowiedź prosić jedynie w niebezpieczeństwie śmierci.

Abp Światosław stwierdził, że jeśli wierni proszą kapłana o Komunię Świętą, nie ma on – nawet w obecnych okolicznościach – moralnego prawa odmówić. „Ale proszę was: nie nalegajcie!” – powiedział.

Uczulił kapłanów, by sprawowali służbę Bożą w kościołach bez udziału wiernych; modlitwa może odbywać się na zewnątrz, z zachowaniem odpowiedniego dystansu między osobami i innych obowiązujących na Ukrainie przepisów sanitarnych. Abp Światosław udzielił także szczegółowych instrukcji dotyczących sposobu udzielania Komunii – takich jak obowiązek zakładania maseczki ochronnej przez kapłana (sam wystąpił z maseczką opuszczoną na szyję) czy starannej dezynfekcji łyżeczki służącej do podawania Komunii w liturgii wschodniej między każdym przyjmującym Eucharystię. Prosił także, aby w tym roku nie przynosić do kościołów palemek i koszyków wielkanocnych do poświęcenia, ale uczestniczyć w poświęceniu za pośrednictwem internetu lub zorganizować obrzęd poświęcenia w rodzinie. 

Wesprzyj Więź

Zaapelował do wszystkich wiernych i kapłanów o przestrzeganie przepisów sanitarnych „Chrystus naucza: «Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali»” – przypomniał i wyraził przekonanie, że w obecnych warunkach spełnieniem tych słów jest przestrzeganie zasad kwarantanny nie z przymusu, lecz z miłości do bliźnich. „Po tym poznają ludzie, że jesteście uczniami Chrystusa – chrześcijanami” – stwierdził i życzył wszystkim wesołych świąt. 

Jeszcze w marcu abp Światosław zadeklarował pełną współpracę Cerkwi greckokatolickiej z władzami państwowymi w walce z pandemią. Zapowiedział, że tak jak w czasie protestów z przełomu 2013 i 2014 roku, krwawo tłumionych przez ówczesne władze, kiedy to niektóre kościoły i klasztory zostały zamienione w szpitale polowe, także i teraz – jeśli zajdzie taka potrzeba – dla ratowania ludzkiego życia „cała przestrzeń kościelna i duchowna stanie się takimi szpitalami”. 

https://www.facebook.com/Zhyve.tv/videos/1299668523565863/?v=1299668523565863

GP

Podziel się

Wiadomość