Testament | Księgarnia Wydawnictwo Poznańskie (wydawnictwopoznanskie.pl)

Lato 2024, nr 2

Zamów

Potrzebujemy skoordynowanych działań. Osoby z niepełnosprawnościami piszą do premiera

Premier Mateusz Morawiecki, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Fot. Krystian Maj/ KPRM

Wsparcie zapisane w tzw. tarczy antykryzysowej to zaledwie pierwsze niezbędne kroki – podkreślają autorzy listu.

Świat walczy z pandemią koronawirusa. Na świecie zaraziło się już ponad 872 tys. osób, a zmarło 43 tys. W Polsce jest 2347 zarażonych, 35 osób zmarło.

Przedstawiciele środowiska osób z niepełnosprawnościami skierowali wczoraj list otwarty do premiera Mateusza Morawieckiego. Sygnatariusze zwracają uwagę, że „w obliczu pandemii COVID-19 sytuacja osób z niepełnosprawnościami jest szczególnie trudna, a same te osoby są narażone na wyjątkowe niebezpieczeństwo oraz zagrożenie zdrowia i życia”. Zaznaczają, że „środowisko osób z niepełnosprawnościami z zadowoleniem przyjęło rozwiązania dedykowane również tej grupie obywateli w pakiecie tarczy antykryzysowej”.

Wesprzyj Więź.pl

Jak podkreślają autorzy listu, „bez dodatkowego zasiłku opiekuńczego [wprowadzanego w tarczy] wielu pracujących zawodowo członków rodzin osób z niepełnosprawnościami nie byłoby w stanie sprostać wyzwaniom pracy zdalnej w sytuacji zrozumiałego zamknięcia placówek szkolnych oraz opieki lub wsparcia dziennego”. Choć za bardzo pomocne uważają to, że funkcję pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych pełni Paweł Wdówik – osoba z niepełnosprawnością, „szczególnie dobrze orientująca się w potrzebach środowiska osób z niepełnosprawnościami” – stwierdzają, że „działania ujęte w tarczy antykryzysowej to dopiero pierwsze z koniecznych do przedsięwzięcia” i deklarują udział środowiska we wszystkich podejmowanych działaniach.

„Obecna sytuacja podkreśliła także ryzyka, jakie niosą za sobą duże domy pomocy społecznej. Świadczenie ciągłej, całodobowej opieki, pielęgnacji w takich skupiskach ludzi (nawet kilkaset osób) może być okupione wieloma istnieniami ludzkimi. Przykłady Hiszpanii, Włoch, Niemiec, a także Polski (jak Niedabyl, Jakubowice, Skarżysko-Kamienna i kolejne) pokazują, że duże formy instytucjonalne niosą ogromne zagrożenie epidemiologiczne i stanowią bezpośrednie, realne zagrożenie dla wielu osób starszych i z niepełnosprawnościami” – czytamy. „Dlatego niezbędne jest podjęcie skoordynowanych działań w zakresie minimalizacji ryzyka, w tym uszczegółowienie instrukcji m.in. dla domów pomocy społecznej” – tłumaczą podpisani.

Zauważają również, że „wiele osób ma utrudniony dostęp do rehabilitacji i wsparcia, umożliwiającego codzienne funkcjonowanie. Dla niektórych osób brak stałej rehabilitacji oznacza pogarszanie się stanu zdrowia, a nawet zagrożenie dla ich życia”.

Wesprzyj Więź

Osoby z niepełnosprawnościami mają ograniczony dostęp do informacji. Choć w mediach publicznych następują zmiany w dostępności informacyjnej dla osób głuchych – „ciągle wiele komunikatów związanych z koronawirusem (także pochodzących od władz samorządowych) dotyczących zmian organizacji życia publicznego, ochrony zdrowia i podejmowanych działań jest niedostępna lub nie spełnia standardów świadczenia tego rodzaju usług. Komunikaty powinny uwzględniać prawo do informacji również osób z innymi niepełnosprawnościami (np. napisy dla osób słabosłyszących czy teksty łatwe do czytania dla osób z niepełnosprawnością intelektualną)” – czytamy w liście do premiera.

List podpisali: dr Krzysztof Kurowski (Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych), Ireneusz Białek (Dział ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego), Mateusz Biernat (Fundacja Człowiek), dr Rafał Bakalarczyk (Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich), Regina Bisikiewicz (Polski Instytut Otwartego Dialogu), Rafał Bojarski (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu), Monika Cycling (Fundacja Toto Animo), Karolina Cyran-Juraszek (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego), dr Anna Drabarz (Podlaski Sejmik na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami), Małgorzata Durka (Koalicja Na Pomoc Niesamodzielnym), dr Wojciech Figiel (Uniwersytet Warszawski), dr Małgorzata Franczak (Fundacja Eudajmonia), Aneta Englot (Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych), prof. Janina Filek (Komisja ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich), prof. Barbara Gąciarz (Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie), dr Zbigniew Głąb (Stowarzyszenie Projektowo-Badawcze Instytut Działań Społecznych), Katarzyna Heba (Fundacja im. Helen Keller), Małgorzata Jagieluk (Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym), Damian Jankowski (Więź), dr Oktawia Jurgilewicz (Pełnomocnik Rektora Politechniki Rzeszowskiej ds.Osób z Niepełnosprawnością), Magdalena Kocejko (Stowarzyszenie Instytut Niezależnego Życia), prof. Wawrzyniec Konarski (Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula), Krzysztof Kotyniewicz (Polski Związek Głuchych), Piotr Kowalski (Fundacja Rozwoju Edukacji Głuchych), Grzegorz Kozłowski (Polska Fundacja Osób Słabosłyszących), Tomasz Koźmiński (Fundacja For Heroes), Maria Królikowska („Konwencyjnie” i Inicjatywa społeczna „Nie-Samodzielni”), Justyna Kucińska (Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego), Agnieszka Lewonowska-Banach (Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie Psychiczne”), Mariola Łodzińska (Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych), prof. Bogusław Marek (Centrum Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego), Cezary Miżejewski (Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS), dr Jagoda Mrzygłocka-Chojnacka (Politechnika Wrocławska), Łukasz Moskwa (Fundacja Zwyczajni), Mariusz Panek (Fundacja Leonardo), Mikołaj Piekut (Pełnomocnik Rektora i Kanclerza ds. Osób Niepełnosprawnych, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy), Joanna Popławska (Fundacja Artus), Adriana Porowska (Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej), Ewa Pawłowska (Fundacja Integracja), prof. Katarzyna Roszewska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), dr Tomasz Rowiński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Anna Rutz (Fundacja Elektrownia Inspiracji), Rafał Skrzypczyk (Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR), dr Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz (Politechnika Łódzka), Piotr Todys (Fundacja TUS), Aleksander Waszkielewicz (Fundacja na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami FRONIA), dr Paweł Witt (Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Terapii), Aleksandra Włodarczyk (Fundacja Pełna Życia), Zbigniew Worony  (Inicjatywa Obywatelska Chcemy Całego Życia), Grażyna Wójcik (Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie), Andrzej Wójtowicz (Fundacja Studentów i Absolwentów AGH w Krakowie ACADEMICA), Michał Wroniszewski (Porozumienie Autyzm Polska), Małgorzata Wróblewska (Politechnika Opolska), prof. Marek Wysocki (Centrum Projektowania Uniwersalnego Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej), Monika Zakrzewska (Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego), Adam Zawisny (Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Wdrażania Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych i Rozwiązywania Problemów Osób z Niepełnosprawnościami przy Urzędzie Miasta Łodzi), dr Monika Zima-Parjaszewska (Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną), Przemysław Żydok (Fundacja Aktywizacja).

DJ

Podziel się

Wiadomość