Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy: Sprawą najwyższej wagi jest zapewnienie bezpieczeństwa medyków

Nie dlatego, że jest to jakaś uprzywilejowana grupa ludzi, ale dlatego, że bez niej walka z epidemią będzie niemożliwa i ucierpią na tym wszyscy – czytamy w oświadczeniu OZZL.

Świat walczy z pandemią koronawirusa. W Polsce zakażonych zostało 1905 osób, zmarło 26. W piątek Krzysztof Bukiel, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, zwrócił się do rządzących o realizację pakietu postulatów pod hasłem „Chroń Medyka”.

Pierwszym postulatem OZZL jest zapewnienie odpowiednich środków ochrony osobistej dla każdego medyka. „Bez tego nie tylko narazimy się na konieczność odsunięcia od pracy licznej grupy medyków zakażonych lub przebywających na kwarantannie ale dodatkowo uczynimy ze szpitali i innych placówek ochrony zdrowia ogniska szczególnego rozwoju epidemii. Bez zapewnienia odpowiednich środków ochrony osobistej nie będzie też możliwe delegowanie pracowników z innych miejsc pracy do wskazanych placówek” – tłumaczy.

Wesprzyj Więź.pl

Konieczne jest też – wymienia związek – zapewnienie wszystkim medykom dostępu do możliwie szybkich testów wykrywających zakażenie SARS-CoV-2 u. Dzięki temu będzie można skrócić izolację personelu mającego kontakt z osobami zakażonymi oraz umożliwić szybszy powrót do pracy osób mających objawy „grypopodobne” nie związane z infekcją COVID-19.

OZZL apeluje również o wprowadzenie specjalnej ochrony prawnej i ubezpieczeniowej pracowników szpitali w zakresie OC, NNW oraz niezdolności do pracy, a także zapewnienie im prawa do specjalnego odszkodowania w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci medyka związanych z walką z epidemią. „Lekarze muszą być też pewni, że nie zostaną pociągnięciu do odpowiedzialności w przypadku konieczności wyboru pacjentów do określonego leczenia w przypadku, gdy leczenie wszystkich nie będzie możliwe” – zaznacza związek i dodaje: „Szczególnym postulatem jest ograniczenie przepisów RODO, bo dzisiaj restrykcyjne ich przestrzeganie uniemożliwia szybką informację o wynikach testów pacjentów lub osób z kontaktu z zakażonymi, co niekiedy jest przyczyną niepotrzebnego izolowania medyków”.

Wesprzyj Więź

„Odpowiedzialne organy, zwłaszcza Ministerstwo Zdrowia muszą określić jednoznaczne i jednolite wytyczne organizacji pracy w warunkach epidemii w szpitalach dla wszystkich poziomów opieki, dotyczy to również instrukcji w sprawie zachowania medyków w różnych sytuacjach, również po pracy” – czytamy w oświadczeniu.

Postulat „Chroń Medyka!” jest kierowany także do obywateli i sprowadza się do przedstawianych już wielokrotnie wezwań: zostań w domu, przestrzegaj kwarantanny, nie okłamuj medyka – nie ukrywaj informacji o jakichkolwiek zdarzeniach lub sytuacjach, które mogły narazić cię na zarażenie koronawirusem.

DJ

Podziel się

Wiadomość