Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Nie zgadzamy się na bierność władz. List organizacji społecznych w sprawie uchodźców

Na zdjęciu: obóz dla uchodźców w Turcji, 10 lutego 2016 r. Fot. European Parliament Visit to the Nizip refugee container shelter in the presence of Ambassador Adnan KECICI

Dwanaście organizacji społecznych napisało list do premiera Mateusza Morawieckiego. „Polski rząd musi wywiązać się z przyjętych przez siebie zobowiązań międzynarodowych, polegających na tym, by udzielać schronienia ludziom, uciekającym przed wojną, przemocą czy prześladowaniami” – apelują.

Szanowny Panie Premierze,

Wesprzyj Więź.pl

Jako grupa organizacji społecznych i grup działających w Polsce na rzecz uchodźców i migrantów chcemy przypomnieć i zaapelować, że także polski rząd musi wywiązać się z przyjętych przez siebie zobowiązań międzynarodowych, polegających na tym, by udzielać schronienia ludziom, uciekającym przed wojną, przemocą czy prześladowaniami.

Od kilku dni obserwujemy, jak zmienia się sytuacja uchodźców, którzy znajdują się u granic Europy. Od ogłoszenia tzw. kryzysu uchodźczego upłynęło już pięć lat, a od czterech lat obowiązuje porozumienie pomiędzy Unią Europejską i Turcją. Tymczasem po raz kolejny widzimy, jak osoby uciekające przed wojną są pozbawiane w Europie ich podstawowego prawa do azylu.

Od kilku miesięcy w prowincji Idlib trwa eskalacja konfliktu. Dochodzi tam do ataków na cywilów, bombardowania szpitali i szkół. Ludzie próbujący uciec przed wojną znaleźli się w potrzasku. Turcja jak do tej pory nie otworzyła swojej granicy z prowincją Idlib, z uwagi na ogromną liczbę uchodźców syryjskich już przebywających na jej terytorium. Ogłosiła natomiast jednostronnie otwarcie granicy z Grecją i Bułgarią, gdzie z kolei zachęceni tym faktem uchodźcy utknęli w kolejnej strefie buforowej. Grecka straż graniczna nie dopuszcza ich na terytorium UE i stosuje przemoc wobec osób, próbujących tę granicę przekroczyć. Według danych Aegean Boat Report, w ciągu zaledwie dwóch ostatnich dni przynajmniej 45 łodzi z ponad 1500 osobami dotarło do wysp greckich. Obecnie w zaledwie pięciu europejskich hot spotach przygotowanych dla 6 tys. osób znajduje się ponad 40 tys. uchodźców. Jest to najwięcej odkąd podpisano porozumienie między UE i Turcją. Grecja nie może już dłużej, bez solidarnego wsparcia pozostałych członków UE, przyjmować więcej ludzi.

Z ogromnym niepokojem widzimy, jak grecki rząd ucieka się do drastycznych środków, by powstrzymać przyjazd kolejnych uchodźców na swoje terytorium. Chcemy podkreślić, że zgodnie z wartościami europejskimi użycie gazu, siły, armii i broni wymierzanej w kierunku uchodźców na granicach UE jest niedopuszczalne. Zamykanie granic, deportowanie osób bez należytego procesu i odsyłanie ich do miejsc, w których toczy się wojna, narusza podstawą zasadę non-refoulement. Jest także po prostu nieludzkie.

Dlatego pragniemy przypomnieć, że także polski rząd musi wywiązać się z odpowiedzialności za ochronę ludzi, którzy uciekają przed wojną w Syrii. Potrzebne jest pilne działanie, by zapewnić uchodźcom bezpieczną drogę do europejskich państw, w których zgodnie ze standardami międzynarodowymi osoby te mają prawo ubiegać się o azyl. Praktyczne kroki na poziomie krajowym i wspólnotowym są konieczne i są możliwe. Polska wraz z innymi krajami UE winna dążyć do jak najszybszego zawieszenia transferów dublińskich do Grecji oraz wywiązania się z decyzji relokacyjnych, a także do stworzenia korytarzy humanitarnych dla uchodźców. Polska winna też postulować na forum UE udzielenie Grecji wsparcia w ramach artykułu 78 (3) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej pozwalającego na zastosowanie środków tymczasowych obejmujących pilną pomoc humanitarną oraz pilne relokacje, jak również potwierdzić i przestrzegać zasady non-refoulement.

Nie zgadzamy się na bierność władz. Chcemy, zapewnić uchodźcom bezpieczną drogę do europejskich państw, w których zgodnie ze standardami te osoby będą mogły ubiegać się o azyl. Chcemy także, by uchodźcy mogli korzystać ze swojego prawa do ochrony także w naszym kraju. Jednocześnie chcemy wyrazić swoją solidarność ze wszystkimi uchodźcami i uchodźczyniami znajdującymi się na europejskich granicach oraz tymi osobami, które ich wspierają i wypełniają lukę, którą pozostawiły po sobie europejskie rządy.

Łączymy wyrazy szacunku,

Wesprzyj Więź

Fundacja Polska Gościnność
Chlebem i Solą oraz uchodźcy.info
Fundacja dla Somalii
Fundacja Polskie Forum Migracyjne
Fundacja The Hope Project Polska
Fundacja Wolna Syria
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Stowarzyszenie Amnesty International Polska
Stowarzyszenie Homo Faber
Stowarzyszenie Nomada
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Fundacja Centrum Badań Migracyjnych

3 marca 2020 r.

JH

Podziel się

Wiadomość