Testament | Księgarnia Wydawnictwo Poznańskie (wydawnictwopoznanskie.pl)

Lato 2024, nr 2

Zamów

W Watykanie powstała specjalna grupa, która pomoże biskupom w walce z pedofilią

Obrady Synodu o młodzieży 4 października w Watykanie. Fot. M. Mazur / episkopat.pl

Jej pracę nadzorować będą między innymi abp Charles Scicluna i ks. Hans Zollner.

Jak informuje biuro prasowe Stolicy Apostolskiej, w Watykanie powstała specjalna grupa zadaniowa, która ma pomóc poszczególnym episkopatom i zakonom w wypracowaniu wytycznych w dziedzinie ochrony małoletnich oraz ich uaktualnianiu.

Utworzenie takiej grupy zapowiedział przed rokiem papież Franciszek na zakończenie watykańskiego spotkania poświęconego ochronie małoletnich w Kościele (21-24 lutego 2019).

Wesprzyj Więź.pl

Nadzór nad pracą grupy będą sprawowali abp Edgar Peña Parra, substytut ds. ogólnych w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej, wraz z kardynałami: arcybiskupem Bombaju Oswaldem Graciasem i arcybiskupem Chicago Blase’em Cupichem, a także z abp. Charlesem Scicluną, arcybiskupem Malty i sekretarzem pomocniczym Kongregacji Nauki Wiary oraz ks. Hansem Zollnerem SJ, dziekanem Instytutu Psychologii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego i członkiem Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich.

Przygotowanie wytycznych będzie jednak nadal należało do kompetencji i odpowiedzialności odpowiednich konferencji episkopatów, instytutów zakonnych i stowarzyszeń życia apostolskiego.

Mandat grupy roboczej będzie trwał dwa lata. W jej skład wchodzi koordynator Andrew Azzopardi, szef Komisji ds. Ochrony Małoletnich i Bezradnych Osób Dorosłych w maltańskiej prowincji kościelnej, a także eksperci prawa kanonicznego różnych narodowości.

W wypowiedzi dla Radia Watykańskiego Andrew Azzopardi powiedział, że zadaniem grupy zadaniowej jest „pomóc lokalnym episkopatom i zgromadzeniom zakonnym we wprowadzaniu w życie wytycznych dotyczących ochrony osób małoletnich, przede wszystkim tego, co zostało zawarte w motu proprio papieża Franciszka «Vos estis lux mundi». Dotyczy to różnych kwestii, ale na trzy trzeba zwrócić szczególną uwagę. Przede wszystkim trzeba wysłuchać osób pokrzywdzonych, stworzyć odpowiednią atmosferę, w której mogłyby one zostać przyjęte. Druga sprawa to wprowadzenie skutecznych zasad zapobiegania nadużyciom, dotyczy to również formacji i właściwego naboru. Trzecia sprawa to uruchomienie odpowiednich procedur, gdy ktoś zostaje oskarżony o nadużycia”.

Wesprzyj Więź

Koordynator będzie składał kwartalne sprawozdania z działań przeprowadzonych przez grupę zadaniową substytutowi ds. ogólnych Sekretariatu Stanu, którym jest obecnie abp Edgar Peña Parra, pochodzący z Wenezueli. Wskazuje to na wysoką rangę przypisywaną grupie zadaniowej. Funkcja substytuta ds. ogólnych nazywana jest nieoficjalnie „numerem 3” w watykańskim Sekretariacie Stanu (po sekretarzu stanu i sekretarzu ds. relacji z państwami). W świeckiej nomenklaturze funkcja ta odpowiada stanowisku ministra spraw wewnętrznych.

Do specgrupy można pisać na sdres: taskforce@org.va

KAI, DJ

Podziel się

Wiadomość