Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Biskupi z Québecu wstrząśnięci informacjami na temat Jeana Vaniera

Jean Vanier odbierający Nagrodę Templetona w 2015 r. Fot. Mazur/catholicnews.org.uk

W swoim oświadczeniu podkreślają też odwagę ofiar, które go zdemaskowały.

Wyniki badań, przeprowadzonych na zlecenie organizacji L’Arcfhe International w sprawie Jeana Vaniera, wywołały głębokie poruszenie wśród biskupów francuskojęzycznej prowincji Kanady – Québecu. Przewodniczący Zgromadzenia Biskupów Katolickich tego regionu bp Christian Rodembourg wyraził zdumienie z powodu ujawnionych materiałów, ukazujących nadużycia seksualne założyciela „Arki”.

Jednocześnie podkreślił „odwagę ofiar, które zdemaskowały postępowanie Vaniera”. Zdaniem biskupa diecezji Saint-Hyacinthe „trudno jest sobie wyobrazić ból, jakiego doświadczały one przez tak wiele lat oraz wysiłki, jakie musiały podjąć, aby to ujawnić”. W imieniu biskupów zapewnił poszkodowane kobiety o „szczerej sympatii i pragnieniu, aby ten etap, ukazujący to, co one przeżyły, przyczynił się do odzyskania przez nie spokoju i do uzdrowienia”.

Biskupi Québecu powitali również z zadowoleniem „przejrzystość, z jaką kierownictwo organizacji zgromadziło dokumenty i staranność, towarzyszącą tym wysiłkom, aby wydobyć na światło dzienne wszystko, co dotyczy tych smutnych wydarzeń”. Jest to błogosławieństwem dla całej wspólnoty Arki, jak również dla wspólnot „Wiara i Światło”, „Wiara i Dzielenie” oraz „Intercordia”. „Zapewniamy je o naszej przyjaźni i naszej modlitwie” – napisał bp Rodembourg.

Wskazał, że nie ulega wątpliwości, iż wizerunek założyciela ruchu stał się „ciemny jak nigdy”, niemniej jednak dzieła, które stworzył, zachowują całe swe znaczenie i swój proroczy wymiar. Zdaniem biskupów, należy zachować poparcie i szacunek, jakim dotychczas się one cieszyły.

Zgromadzenie ponownie zaapelowało do osób, które były ofiarami wykorzystywania seksualnego, o zgłaszanie takich przypadków policji. Potwierdzono, że każda diecezja prowincji podjęła działania na rzecz godnego przyjęcia ofiar, jeśli zgłoszą się do nich.

Wesprzyj Więź

Na zakończenie oświadczenia biskupi Québecu potępiają jeszcze raz „bez zastrzeżeń” każdy przypadek przestępstw jakiejkolwiek natury i zapewniają o swych staraniach, aby podjęte już przez wspólnoty diecezjalne działania zapobiegawcze były coraz lepsze.

Zgromadzenie Biskupów Katolickich Québecu jest regionalną konferencją biskupią w łonie episkopatu Kanady, a jego początki – jeszcze nieformalne – sięgają 1849 r. Członkami tego gremium jest łącznie 28 biskupów diecezjalnych i pomocniczych obrządku łacińskiego oraz hierarchowie katolickich obrządków wschodnich: maronickiego, melchickiego, syryjskiego, mających siedziby w tej prowincji. Członkiem Zgromadzenia jest także biskup polowy Kanady. Na terenie Québecu istnieją 24 diecezje łacińskie i wschodnie, wraz z ordynariatem polowym.

KAI, DJ

Podziel się

Wiadomość