Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Kandydaci na papieskich dyplomatów spędzą rok na misjach

Bazylika św. Piotra na Watykanie

Doświadczenie misyjne przyda się nie tylko młodym studentom Papieskiej Akademii Kościelnej, ale także poszczególnym Kościołom – uważa Franciszek.

Papież postanowił, że księża studiujący w Papieskiej Akademii Kościelnej i przygotowujący się do pracy w dyplomacji watykańskiej spędzą rok w Kościołach misyjnych. Wynika to z opublikowanego dziś jego listu do rektora tej uczelni, abp Josepha Marino.

Franciszek przypomina, że życzenie, aby kapłani przygotowujący się do służby dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej poświęcili rok swojej formacji na pracę misyjną wyraził już na zakończenie Synodu dla Amazonii.

„Jestem przekonany, że takie doświadczenie przyda się wszystkim młodym, którzy przygotowują się lub rozpoczynają posługę kapłańską, ale w szczególności tym, którzy w przyszłości zostaną powołani do współpracy z przedstawicielami papieskimi, a następnie mogą zostać wysłannikami Stolicy Apostolskiej przy poszczególnych państwach i Kościołach” – pisze.

Zdaniem Franciszka, „aby pozytywnie stawić czoła rosnącym wyzwaniom dla Kościoła i świata, przyszli dyplomaci Stolicy Apostolskiej muszą, oprócz solidnej formacji kapłańskiej i duszpasterskiej, a także tej szczególnej, jaką oferuje ta Akademia, mieć także osobiste doświadczenie misji poza diecezją swego pochodzenia”.

Wesprzyj Więź

Papież poleca rektorowi Papieskiej Akademii Kościelnej, by uczelnia ta wprowadziła dla studentów rozpoczynających swoją formację w roku akademickim 2020/2021 rok poświęcony całkowicie służbie misyjnej w poszczególnych Kościołach rozproszonych po całym świecie. Zaznacza, że Akademia powinna podjąć w tym zakresie współpracę z Sekcją Personelu Dyplomatycznego Stolicy Apostolskiej, a także z przedstawicielami papieskimi, by wskazać Kościoły partykularne gotowe przyjąć studentów i uważnie śledzić ich doświadczenia.

„Jestem pewien, że po przezwyciężeniu początkowych obaw, jakie mogą pojawić się w obliczu nowego stylu formacji przyszłych dyplomatów Stolicy Apostolskiej, doświadczenie misyjne, które pragniemy promować, przyda się nie tylko młodym studentom Akademii, ale także poszczególnym Kościołom z w którym będą oni współpracować i, mam nadzieję, wzbudzą u innych kapłanów Kościoła powszechnego pragnienie bycia gotowymi na służbę misyjną poza własną diecezją” – czytamy w papieskim liście.

KAI, DJ

Podziel się

Wiadomość