Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Abp Jędraszewski nazywa braćmi osoby LGBT

Abp Marek Jędraszewski, czerwiec 2019. Fot. Episkopat News

Wzywa je jednocześnie do nawrócenia.

Abp Marek Jędraszewski udzielił dużego wywiadu Katolickiej Agencji Informacyjnej, w którym referuje swoje poglądy na temat LGBT, ekologii oraz papieża Franciszka. Rozmowę przeprowadził Marcin Przeciszewski, naczelny KAI.

Metropolita krakowski zaznacza w niej, że jego priorytetem jest troska o to, „aby chrześcijańska wiara, której jesteśmy spadkobiercami w Polsce od ponad 1050 lat jeszcze bardziej się pogłębiała”. Zauważa jednak, że pod tym względem jako Polska „znajdujemy się w jakimś momencie krytycznym”, w którym „ludzie zaczynają tracić jasne kryteria, pozwalające odróżnić prawdę od fałszu”. Dodaje, że pragnie podążać śladami nauczania Jana Pawła II. – Nie wolno mi patrzeć na świat inaczej, niż tak jak on to robił – deklaruje.

Pytany o swój stosunek do osób LGBT odpowiada: – Tak jak każdy inny człowiek są oni dla mnie braćmi. A skoro jestem kapłanem i biskupem, nie zwalnia to mnie z obowiązku troski o ich zbawienie, a zatem z obowiązku głoszenia moralnej nauki Kościoła. Powróćmy do tego, czego uczy nas Pan Jezus. Nigdy nie potępiał On człowieka, a grzesznikom okazywał szacunek. Nie znaczy to jednak, że nie widział ich grzechu i nie wzywał ich do nawrócenia. (…) Szanujemy człowieka, ale równocześnie wzywamy go do nawrócenia.

Wesprzyj Więź

Rozmowa dotyczy też ekologii. – Nie ulega wątpliwości, że wszyscy – jako ludzie, a zwłaszcza jako chrześcijanie – jesteśmy odpowiedzialni za świat i za środowisko naturalne – zauważa abp Jędraszewski. Wyjaśnia, że ekologia może być terenem współpracy z innymi wyznaniami a także z judaizmem. Krytycznie postrzega natomiast „ekologizm”, będący nurtem, który – jak mówi – „neguje Boga i zadania, jakie Bóg powierzył człowiekowi wobec dzieła stworzenia”.

Pytany czy papież Franciszek dąży do zmiany bądź liberalizacji doktryny Kościoła, metropolita krakowski odpowiada, że „podejrzenia Franciszka o chęć zmiany doktryny wysuwane są częstokroć po to, aby wykreować nowe podziały i napięcia w Kościele, a prowadzić to ma do wyhamowania tego apostolskiego dynamizmu, o który apelował Jan Paweł II”. Arcybiskup podziela wiarę, że „działalność Franciszka pozostaje pod głęboką asystencją Ducha Świętego”.

KAI, DJ

Podziel się

Wiadomość