Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Przewodniczący amerykańskiego episkopatu zaniepokojony wzrostem rasizmu

Martin Luther King przemawia podczas Marszu na Waszyngton 28 sierpnia 1963 roku. Fot. Wikimedia Commons

Jesteśmy daleko od marzenia Martina Luthera Kinga o Stanach Zjednoczonych jako wspólnocie – pisze metropolita Los Angeles abp José Gómez.

W komunikacie przed obchodzonym 20 stycznia Dniem Martina Luthera Kinga abp José Gómez dał wyraz zaniepokojeniu z powodu zauważanych w ostatnich latach w Stanach Zjednoczonych przypadków „rasizmu i uprzedzeń”, wzrostu ataków antysemickich i zatrważających przejawów „białego nacjonalizmu, natywizmu i przemocy” przeciwko Latynosom i innym imigrantom. – Taka nietolerancja jest niegodna wielkiego narodu – zaznaczył.

Wesprzyj Więź.pl

Jego zdaniem, Stany Zjednoczone wciąż są jeszcze daleko od marzenia Martina Luthera Kinga o wspólnocie, za które oddał życie. Nadal istnieje bowiem „zbyt wiele serc i umysłów zamroczonych rasistowskimi założeniami” i „zbyt wiele niesprawiedliwości zakorzenionej w rasizmie i dyskryminacji”.

Arcybiskup skrytykował fakt, że wielu młodych Afroamerykanów jest mordowanych na ulicach albo spędza swe najlepsze lata za kratkami, a wiele dzielnic, w których zamieszkują mniejszości wciąż są, jak w czasach Kinga, „samotnymi wyspami ubóstwa”. Dlatego wezwał całe społeczeństwo do zaangażowania się w zapewnienie równych szans wszystkim.

Jednocześnie abp Gómez podkreślił, że rasizm jest grzechem, który przeczy prawdzie o Bogu i Jego stworzeniu, a jednocześnie stanowi zgorszenie, które zniekształca piękno założycielskiej wizji Stanów Zjednoczonych.

Wesprzyj Więź

Przypomniał list pasterski biskupów Unii Amerykańskiej z 2018 roku dotyczący rasizmu, w którym wskazali oni, że tę plagę można wykorzenić poprzez prawdziwe nawrócenie serca, zobowiązujące do „przemiany i reformy instytucji i społeczeństwa”.

Na zakończenie przewodniczący amerykańskiego episkopatu wezwał do uczczenia pamięci pastora Kinga poprzez „powrót do tego, co najlepsze w amerykańskim marzeniu i do najświętszych wartości naszego judeochrześcijańskiego dziedzictwa” oraz zaangażowanie w budowę „Ameryki, w której wszyscy mężczyźni i kobiety są traktowani jak dzieci Boga”.

KAI, DJ

Podziel się

Wiadomość