Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Bp Libera w tygodniu ekumenicznym: Nie wolno patrzeć na innych chrześcijan z góry

Bp Piotr Libera. Fot. BP KEP

Dzieli nas niemało, ale łączy ten sam Chrystus – mówił wczoraj bp Piotr Libera w bazylice katedralnej płockiej.

W Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan biskup płocki przewodniczył Mszy św. o zjednoczenie chrześcijan. Udział wzięli w niej przedstawiciele płockich Kościołów chrześcijańskich.

Wesprzyj Więź.pl

Bp Libera przypomniał, że hasłem tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan są słowa „Życzliwymi bądźmy”, pochodzące z Dziejów Apostolskich 28,2. – Są między nami, uczniami Chrystusa, różnice, ale nie może zabraknąć zwykłej i niezwykłej ludzkiej życzliwości. Dzieli nas niemało, ale łączy przecież ten sam chrzest – podkreślił.

Dodał, że choć dzieli niemało, ale to łączy ten sam, „niepodzielony” Chrystus. On – zauważył biskup – każe swoim uczniom wciąż przeprawiać się „na drugi brzeg” i ten drugi brzeg innym pokazywać, o nim wspólnie świadczyć. – Jezus wciąż nawołuje, żeby nie bać się opinii świata. To on pośród burz zadaje pytanie, dlaczego boimy się wierzyć – mówił.

Płocki biskup zwrócił uwagę, że chrześcijanie pragną szukać prawdy, pojednania, życzliwości. Potrzeba niewiele: nie cieszyć się oznakami słabości innych Kościołów, lecz przejawami ich mocy, nie patrzeć na innych chrześcijan z góry, starać się bardziej szukać tego, co łączy niż tego, co dzieli.

Bp Libera mówił też o „konkretach”. Jednym z nich jest „ulica ekumeniczna” w Płocku, czyli od ponad 25 lat coroczna, styczniowa wędrówka od przyseminaryjnego kościoła św. Jana Chrzciciela, przez katedrę, cerkiew prawosławną, kościół ewangelicki, seminarium duchowne, sanktuarium miłosierdzia, aż po mariawicką Świątynię Miłości i Miłosierdzia.

Wesprzyj Więź

Jak zostało przypomniane, ten ekumeniczny szlak znalazł swoje wymowne przedłużenie w powstaniu Komisji ds. Dialogu Teologicznego, prowadzonej przez blisko 13 lat przez dwóch doświadczonych biskupów – zmarłego w tym roku bp. Bronisława Dembowskiego i mariawickiego bp. Ludwika Marię Jabłońskiego.

W Eucharystii o zjednoczenie chrześcijan uczestniczyli: biskup naczelny Starokatolickiego Kościoła Mariawitów Karol M. Babi, ks. mitrat Eliasz Tarasiewicz, proboszcz parafii prawosławnej w Płocku i ks. Szymon Czembor, proboszcz parafii ewangelickiej w Płocku.

 KAI, DJ

Podziel się

Wiadomość