Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Bp Muskus: Każdy kryzys praworządności musi budzić niepokój

Bp Damian Muskus. Kraków, maj 2019 r. Fot. Episkopat.pl

Czytelny trójpodział władzy jest podstawą zdrowych relacji społecznych i stanowi gwarancję sprawiedliwości, dlatego nawet konieczne reformy powinny być przeprowadzane tak, by go nie naruszać – mówił bp Damian Muskus OFM podczas Mszy św. odprawionej dla krakowskich prawników. Hierarcha podkreślał, że podstawą reform musi być szczery dialog oraz szacunek dla ludzi i prawa.

W homilii hierarcha rozróżnił Bożą sprawiedliwość, nierozerwalnie związaną z miłością, od ludzkiej sprawiedliwości, która „zawsze jest ułomna, narażona na skażenie nieprawym sumieniem albo też na zewnętrzne wpływy różnych grup interesów czy władzy”. – Dlatego potrzebuje ona strażników o prawych sumieniach, ludzi odważnych i nieugiętych, którzy będą jej strzegli przed złymi wpływami – mówił bp Muskus.

Biskup przypomniał, że poszanowanie sprawiedliwości jest podstawą ładu moralnego we wspólnocie państwa i koniecznym warunkiem jego rozwoju oraz poczucia bezpieczeństwa wszystkich jego obywateli. – Dlatego każdy kryzys praworządności musi budzić niepokój – zauważył.

Wesprzyj Więź.pl

– Czytelny trójpodział władzy, o czym przypomina również społeczna nauka Kościoła, jest podstawą zdrowych relacji społecznych, stanowi gwarancję sprawiedliwości, dlatego nawet konieczne reformy powinny być przeprowadzane tak, by go nie naruszać – przestrzegał krakowski biskup pomocniczy.

Jak dodał, każda reforma, jeśli ma przynieść owoce dobra, musi być prowadzona mądrze i roztropnie, a osoby za nią odpowiedzialne muszą być odporne na naciski i mieć wolę prowadzenia dialogu. – Trudnych reform, niezależnie od tego, czy dotyczą one sfery życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego, nie można prowadzić metodą „na szeryfa” – stwierdził.

Podkreślał ponadto, że podstawą działań „zmierzających do naprawy tego, co niedoskonałe”, musi być szczery dialog oraz szacunek dla ludzi i dla prawa.

– Kryzysy, których doświadczamy, obnażają dwie, tylko pozornie wykluczające się, cechy naszego narodu. Pierwszą jest umiejętność mobilizacji przy sprawach trudnych, wymagających obrony i wspólnego namysłu. Drugą jest skłonność do upartego trwania przy swoim, co skutkuje kolejnymi podziałami społecznymi. Oby ta pierwsza cecha stała się drogą do budowania porozumienia – skonkludował.

Wesprzyj Więź

Zgromadzonych w kaplicy prawników zachęcał, by przy opłatku życzyli sobie mądrości i siły ducha, które „pozwolą nam wznieść się ponad podziały i ułatwią budowanie dobra, głoszenie prawdy i pragnienie budowania sprawiedliwej społeczności”.

Po Mszy św. w Kaplicy Arcybiskupów Krakowskich odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez archidiecezjalne duszpasterstwo prawników.

MD / KAI, JH

Podziel się

Wiadomość