Testament | Księgarnia Wydawnictwo Poznańskie (wydawnictwopoznanskie.pl)

Lato 2024, nr 2

Zamów

Władze Mazowsza proszą Kościół o wsparcie działań ekologicznych

Marszałek województwa Adam Struzik powołuje się na papieża Franciszka i apeluje do biskupa radomskiego Henryka Tomasika, by skierował do swoich wiernych słowa na temat troski o jakość powietrza.

Marszałek Struzik w liście do biskupa Tomasika przypomina, że na problem dotyczący zanieczyszczenia powietrza zwrócił uwagę papież Franciszek w encyklice Laudato si’. Samorządowiec przywołuje papieskie słowa, że zniszczenie środowiska ludzkiego jest rzeczą bardzo poważną nie tylko dlatego, że Bóg powierzył człowiekowi świat, ale także dlatego, że samo ludzkie życie jest darem, który trzeba chronić przed różnymi formami degradacji.

„Warto wspomnieć, że papież Franciszek aktywnie podejmuje działania na rzecz środowiska. 2 września 2019 roku w liście do wiernych z okazji Światowego Dnia Modlitw o Ochronę Stworzenia napisał, że «człowiek musi sobie przypomnieć o tym, że został powołany do odpowiedzialnego mieszkania we wspólnym domu, a nie do niepodzielnego panowania». Jednocześnie nawoływał do przeciwdziałania zmianom klimatycznym, a wśród koniecznych działań wymienił m.in. zmianę stylu życia i odejście od paliw kopalnych (w tym węgla)” – czytamy w liście.

Wesprzyj Więź.pl

Marszałek prosi biskupa, by księża z diecezji radomskiej, obejmującej teren województwa mazowieckiego, włączyli się w tę dyskusję i działania. „Możliwym i niezwykle cennym działaniem byłoby skierowanie do wiernych słowa na temat troski o jakość powietrza jako dobra wspólnego” – pisze.

Wesprzyj Więź

Struzik zwraca uwagę, że w Polsce rozpowszechniony jest naganny zwyczaj palenia odpadów w domowych piecach, podczas którego do powietrza przedostaje się wiele toksycznych substancji. Dlatego też apel władz województwa mazowieckiego – jak same podkreślają – ma za zadanie edukację społeczeństwa poprzez zwiększenie świadomości ekologicznej oraz wskazanie konsekwencji, jakie dla zdrowia i dla środowiska niesie spalanie odpadów w piecach.

Według Europejskiej Agencji Środowiska, Polska należy do najbardziej zanieczyszczonych państw Europy. O wpływie złej jakości powietrza informuje raport Komisji Europejskiej, z którego wynika, że co roku 28 tys. Polaków umiera na choroby wywołane złym stanem powietrza. Największy udział w zanieczyszczeniu powietrza ma tzw. mała emisja, która jest związana z emisją pyłów i szkodliwych gazów, pochodzących z lokalnych kotłowni węglowych, a także domowych pieców grzewczych, gdzie spalanie węgla o niskiej jakości czy odpadów odbywa się w sposób nieefektywny.

KAI, DJ

Podziel się

Wiadomość