Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Franciszek: Starość może być bogactwem, a nie obciążeniem

Papież Franciszek podczas audiencji generalnej w Rzymie 17 kwietnia 2013 r. Fot. Mazur/catholicnews.org.uk

Świat potrzebuje waszej mądrości i doświadczenia, aby zbudować przyszłość, która będzie szanować prawa wszystkich – mówi papież Franciszek do osób starszych.

Papież skierował swoje przesłanie do członków Narodowego Stowarzyszenia Pracowników w Podeszłym Wieku. Podkreślił w nim, że starość może być czasem dawania i dialogu, bogactwem, a nie obciążeniem. Dla starszych w dobrej kondycji zdrowotnej okres ten – przekonuje Franciszek – staje się okazją, aby ofiarować innym swój czas i wspierać ich.

– Wolontariat to działalność, która jest dobra zarówno dla tych, którzy otrzymują, jak i tych, którzy się angażują – podkreślił. – Praca na rzecz drugich jest bowiem w stanie przezwyciężać poczucie samotności, polepsza relacje i samopoczucie. Innymi słowy, zaangażowanie w wolontariat wspiera to, co bywa nazywane „aktywnym starzeniem się”, polepszając jakość życia – dodał.

Wesprzyj Więź.pl
Wesprzyj Więź

Franciszek zauważył, że społeczeństwa powinny wspierać dobro, które niesie ze sobą starość. Ma to – jego zdaniem – szczególne znaczenie w odniesieniu do ludzi młodych. Przyszłość danego narodu bowiem zakłada dialog i spotkanie między starszymi, a młodymi, aby tworzyć społeczeństwa bardziej sprawiedliwe, piękne, bardziej chrześcijańskie.

– Starość jest czasem łaski, w którym Pan odnawia swoje wezwanie do przechowywania i przekazywania wiary, do modlitwy, szczególnie wstawienniczej, oraz do bycia obok tych, którzy są w potrzebie. Osoby starsze, dziadkowie mają wyjątkową zdolność do wychwytywania trudnych spraw. I kiedy modlą się w tych sprawach, ich modlitwa jest silna i skuteczna! Dziadkom, którzy otrzymali błogosławieństwo widzenia dzieci swoich dzieci, jest powierzone wielkie zadanie: przekazać doświadczenia życiowe, historię rodziny, wspólnoty, narodu – powiedział papież.

KAI, DJ

Podziel się

Wiadomość