Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Franciszek: Budujmy pomosty dialogu z niewierzącymi

Franciszek na placu św. Piotra. Fot. Leonora Giovanazzi/Flickr/CC BY-NC 2.0.

Prośmy Ducha Świętego, aby nauczył nas budować pomosty z kulturą, z niewierzącymi i ludźmi, których wiara różni się od naszej. Zawsze wyciągajmy do nich rękę, bez jakiejkolwiek agresji – mówił dziś papież Franciszek podczas audiencji ogólnej.

Papież kontynuuje cykl środowych katechez na temat Dziejów Apostolskich. Dziś odniósł się do wystąpienia św. Pawła na Areopagu.

Na wstępie Franciszek zauważył, że Apostoł docierając do Aten napotkał tam bałwochwalstwo, na które „burzył się wewnętrznie”, ale jednocześnie zderzenie to pobudziło go do zbudowania pomostu, by nawiązać dialog z kulturą, do której przybył. Podkreślił, że Paweł nie spoglądał na Ateny z wrogością, ale oczyma wiary, co pobudziło go do otwarcia drogi między Ewangelią a światem pogańskim. Pragnął on ukazać obecnego w ich świecie Boga, którego nie znali – tłumaczył papież.

Wesprzyj Więź.pl

Podczas katechezy zwrócił uwagę na obrany przez Apostoła wzorzec przepowiadania. Wychodzi on – zdaniem Franciszka – od biblijnej wiary w Boga objawienia, by dotrzeć do odkupienia i sądu, czyli właściwego orędzia chrześcijańskiego. Wyjaśnia, że Stwórca zawsze chce, aby Go szukano, by każdy mógł go odnaleźć. Następnie zachęca wszystkich do podjęcia decyzji o nawróceniu ze względu na zbliżający się sąd i pośrednio wskazuje na Chrystusa. Kiedy mówi o Jego wskrzeszeniu napotyka przeszkodę. Pomimo pozorów klęski – zauważa papież – dołącza do Apostoła kilka osób. Jest wśród nich mężczyzna Dionizy, członek Areopagu i kobieta, Damaris. – Również w Atenach zakorzenia się Ewangelia i może zabrzmieć na dwa głosy: męski i kobiecy – skomentował tę scenę Franciszek.

Wesprzyj Więź

– Prośmy również dzisiaj Ducha Świętego, aby nauczył nas budować pomosty z kulturą, z niewierzącymi lub ludźmi, których wiara różni się od naszej, by zawsze budować mosty, zawsze wyciągać rękę, bez jakiejkolwiek agresji. Prośmy Go o umiejętność delikatnego inkulturowania orędzia wiary, kierując na tych, którzy nie znają Chrystusa spojrzenie kontemplatywne, pobudzone miłością, która rozpalałaby nawet najbardziej zatwardziałe serca – mówił.

Papieskich słów na placu św. Piotra wysłuchało około 12 tys. wiernych.

KAI, DJ

Podziel się

Wiadomość