Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Nie dla eutanazji. Deklaracja przedstawicieli chrześcijaństwa, judaizmu i islamu

Eutanazja i wspomagane samobójstwo powinny być zabronione bez żadnych wyjątków. Żaden pracownik służby zdrowia nie może być zmuszany do zadania pacjentowi śmierci – czytamy we „Wspólnej deklaracji w kwestiach dotyczących końca życia”.

Przedstawiciele trzech monoteistycznych religii: judaizmu, chrześcijaństwa i islamu podpisali wczoraj w Watykanie „Wspólną deklarację w kwestiach dotyczących końca życia”.

Sygnatariusze tekstu odrzucają eutanazję i wspomagane samobójstwo jako „wewnętrznie moralnie i religijnie złe”. Ich zdaniem, powinny być one „zabronione bez żadnych wyjątków”. Dlatego żaden pracownik służby zdrowia – tłumaczą – nie może być nakłaniany ani zmuszany do zadania pacjentowi śmierci ani do asystowania przy tym, szczególnie gdy sprzeciwia się to jego religijnym przekonaniom. Powinno mu w takim przypadku przysługiwać prawo do sprzeciwu sumienia, nawet gdy prawodawstwo zezwala na takie czyny.

Wesprzyj Więź.pl

Jednocześnie autorzy dokumentu zachęcają do zapewnienia profesjonalnej opieki paliatywnej dostępnej „wszędzie i dla wszystkich”. „Nawet wtedy, gdy odsuwanie śmierci w czasie wydaje się ciężarem racjonalnie już nieuzasadnionym, jesteśmy moralnie i religijnie zobowiązani do zapewnienia osobie umierającej i jej rodzinie pocieszenia, ulgi w cierpieniu, bliskości, duchowego towarzyszenia” – piszą twórcy deklaracji.

Nawołują, by ustawodawstwo chroniło prawo i godność umierającego pacjenta oraz wspierało opiekę paliatywną. Wskazują na konieczność zapewnienia opieki duchowej tym, którzy o nią proszą. Zobowiązują się także do uwrażliwiania opinii publicznej i własnych wspólnot religijnych na kwestie bioetyczne, a także zachęcają polityków i pracowników służby zdrowia do zapoznania się z nauczaniem religii Abrahamowych w tej dziedzinie, aby zapewnić jak najlepszą opiekę umierającym pacjentom i ich rodzinom, przestrzegającym norm religijnych i wskazówek ich religijnych tradycji.

Wesprzyj Więź

Po podpisaniu deklaracji w Domku Piusa IV w Ogrodach Watykańskich, grupę uczestników uroczystości przyjął w Pałacu Apostolskim Franciszek.

Inicjatorem powstania dokumentu był rabin Abraham Steinberg z USA, który zwrócił się z tą propozycją do papieża. Franciszek powierzył opracowanie deklaracji Papieskiej Akademii Życia. W imieniu Kościoła katolickiego swój podpis złożył jej przewodniczący abp Vincenzo Paglia.

KAI, DJ

Podziel się

Wiadomość