Jesień 2021, nr 3

Zamów

Zaangażowani społecznie chrześcijanie z 16 krajów poszukają w Warszawie „głosu umiaru” dla Europy

Bartosz Bartosik

Od środy do niedzieli, 23-27 października, potrwa w Warszawie seminarium „Voices of Moderation” (pol. „Głos umiaru”). Na zaproszenie Laboratorium „Więzi”, Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie, Fundacji Communicantes i Pax Christi International do Polski przyjadą teologowie, działacze społeczni, akademicy i publicyści z 16 krajów europejskich.

– Populizm, polaryzacja społeczna, rosnące nierówności, brak zaufania do instytucji publicznych i kościelnych oraz migracje to jedne z najpoważniejszych wyzwań dla europejskich demokracji i zaangażowanych społecznie chrześcijan. Kościół może odegrać konstruktywną rolę w odpowiadaniu na te wyzwania – mówi Bartosz Bartosik, sekretarz Laboratorium „Więzi” i współorganizator seminarium „Voices of Moderation”. Inspiracji organizatorzy chcą szukać w rozwijającej się katolickiej nauce społecznej i w konkretnych działaniach obywatelskich chrześcijan. – Z pokorą i otwartością na dialog, bo wymagają tego zwłaszcza światopoglądowe i tożsamościowe różnice między społeczeństwami Europy – dodaje Bartosik.

Prelegentami i dyskutantami podczas seminarium będą m.in. redaktor naczelny kwartalnika „Więź” Zbigniew Nosowski, były szef międzynarodowej organizacji rozwojowej Cordaid René Grotenhuis z Uniwersytetu Utrechckiego, prezes Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” Jakub Wygnański, Júlia Mink z Węgierskiego Stowarzyszenia Ewangelickiego, o. Daniel Buda z Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego. W zamkniętych spotkaniach weźmie udział w sumie 35 osób.

Voices of Moderation, 23-27 października 2019 r., Warszawa.
Voices of Moderation, 23-27 października 2019 r., Warszawa.
Świąteczna promocja Wydawnictwa Więź

Uczestnicy tegorocznego seminarium poznają lokalne perspektywy z różnych państw, wymienią doświadczenia i przygotują grunt pod organizację w kolejnych trzech latach seminariów regionalnych dla krajów grupy wyszehradzkiej, Bałkanów i byłego Związku Radzieckiego. Potem seminaria regionalne posłużą do znalezienia rozwiązań na rzecz kultury dialogu w państwie i w Kościele w konkretnych krajach.

Wszystkie organizacje odpowiadające za seminarium aktywnie uczestniczą w życiu obywatelskim i Kościoła. Laboratorium „Więzi” to chrześcijański ośrodek myśli działający przy kwartalniku „Więź”. Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie jest stowarzyszeniem chrześcijan świeckich zaangażowane w budowanie dobra wspólnego. Fundacja Communicantes to holenderskie wydawnictwo i ośrodek myśli, łączący Europę Wschodnią i Zachodnią. Pax Christi International jest chrześcijańskim ruchem pokojowym, promującym prawa człowieka, sprawiedliwość i pojednanie na całym świecie.

Dziennikarze mogą wziąć udział w sesji otwierającej seminarium w środę, 23 października, w g 16-19 w Domu Innowacji Społecznych „Marzyciele i Rzemieślnicy” przy ul. Brackiej 25 w Warszawie. Prosimy o zgłoszenia na adres voicesofmoderation@gmail.com. Wystąpią Zbigniew Nosowski oraz René Grotenhuis.

Podziel się

Wiadomość

Dodaj komentarz

Twoje dane będą przetwarzane w celu publikacji komentarza, a ich administratorem będzie Towarzystwo Więź. Szczegóły: polityka prywatności.