Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Abp Wojciech Polak otwiera w Warszawie biuro do spraw ochrony dzieci i młodzieży

Posiedzenie Rady Stałej KEP 27 sierpnia 2019 roku. Fot. episkopat.pl

Pracownicy biura będą przygotowywać projekty dla episkopatu w zakresie ochrony dzieci i młodzieży, kontaktować się z mediami oraz koordynować systemowe zmiany w walce z przestępstwami seksualnymi duchownych.

Jednym z tematów wczorajszego zebrania Rady Biskupów Diecezjalnych na Jasnej Górze były systemowe rozwiązania w zakresie ochrony dzieci i młodzieży przed przestępstwami seksualnymi i pomocy ofiarom. Kwestie te referował abp Wojciech Polak, prymas Polski i delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw ochrony dzieci i młodzieży.

Abp Polak poinformował, że od początku września będzie działać w Warszawie jego biuro. Decyzja o jego utworzeniu podjęli biskupi podczas czerwcowego zebrania plenarnego. Biuro mieścić się będzie w siedzibie Sekretariatu KEP, a osobą desygnowaną do jego zorganizowania jest ks. Piotr Studnicki z krakowskiego Centrum Ochrony Dziecka. Obecnie trwa przygotowanie regulamin pracy placówki.

Wesprzyj Więź

Zasadniczym celem biura – jak przedstawiał prymas – będzie wspomaganie działań delegata KEP do spraw ochrony dzieci i młodzieży, przygotowywanie różnorodnych projektów w tej sferze dla episkopatu, kontakty z mediami, a przede wszystkim koordynacja zmian w zakresie ochrony dzieci i młodzieży, jakie zostały przyjęte przez Radę Stałą KEP 18 maja. Abp Polak wyjaśnił, że chodzi o troskę o osoby pokrzywdzone na różnych polach, na przykład prawnym czy psychologicznym. Biuro będzie się zajmować koordynacją programów prewencyjnych, które są obecnie wprowadzane we wszystkich polskich metropoliach i diecezjach we współpracy z Centrum Ochrony Dziecka kierowanym przez o. Adama Żaka SJ.

Prymas dodał, że podczas obecnego spotkania Rada Biskupów Diecezjalnych pracowała nad kolejnymi działaniami dotyczącymi bezpośredniej pomocy ofiarom seksualnego wykorzystywania ze strony duchownych. Wyjaśnił, że konkretne instytucjonalne rozwiązania wymagają jeszcze dalszej „refleksji biskupów”, a ostateczny ich kształt zostanie prawdopodobnie przyjęty na jesiennym zebraniu plenarnym KEP.

KAI, DJ

Podziel się

Wiadomość