Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Biskupi przestrzegają przed edukacją seksualną dzieci w szkołach

Bp Marek Mendyk, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP. Fot. BP KEP

Komisja Wychowania Katolickiego KEP do swojego apelu dołącza wzór odmowy udziału dzieci w zajęciach, których „treści są niezgodne z systemem wartości” rodziców.

Apel Komisji Wychowania Katolickiego KEP do rodziców i prawnych opiekunów „Stop Deprawacji Dzieci i Młodzieży!” ukazał się dziś na stronie episkopatu.

Wesprzyj Więź.pl
Wesprzyj Więź

Bp Marek Mendyk, przewodniczący komisji, apeluje do rodziców o czujność i roztropność „wobec planowanego finansowania przez niektóre samorządy (organy prowadzące szkoły) zajęć dodatkowych w placówkach oświatowych”. „Warto zainteresować się tym, co dzieje się w szkołach, jakiego typu zajęcia są organizowane, kto je prowadzi i jakie treści przekazuje” – dodaje.

Biskup przypomina, że dziecko nie może uczestniczyć w zajęciach z edukacji seksualnej „bez wyraźnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów”. „W celu uzyskania pewności, że dzieci nie wezmą udziału w zajęciach, podczas których będą im przekazywane treści niezgodne z wyznawanym systemem wartości oraz wykraczające poza podstawę programową obowiązującą na danym etapie kształcenia, należy złożyć w szkole specjalne oświadczenie” – czytamy. Do apelu dołączony został link do pobrania takiego oświadczenia.

KAI, DJ

Podziel się

Wiadomość