Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Zuzanna Radzik i Adam Bartosz z Nagrodą im. Ireny Sendlerowej

Zuzanna Radzik. Fot. Wolfgang Schmidt

Wyróżnienia odebrali wczoraj w krakowskiej synagodze Tempel podczas Festiwalu Kultury Żydowskiej.

Zuzanna Radzik i Adam Bartosz zostali laureatami Nagrody im. Ireny Sendlerowej – przyznawanej rokrocznie przez amerykańską Fundację Taube Philanthropies polskim obywatelom, podtrzymującym polsko-żydowskie dziedzictwo i pamięć o Holokauście.

Wesprzyj Więź.pl

Zuzanna Radzik, publicystka i działaczka, otrzymała nagrodę za swoje badania, działania edukacyjne, książki oraz zaangażowanie w rozwój relacji żydowsko-katolickich. Od 15 lat zasiada w radzie nadzorczej Forum Dialogu, największej i najstarszej polskiej organizacji pozarządowej zajmującej się dialogiem polsko-żydowskim.

Odbierając wyróżnienie, laureatka podkreśliła, że – podobnie jak Irena Sendlerowa – „nie działa w pojedynkę”. Podziękowała między innymi „Tygodnikowi Powszechnemu” i Forum Dialogu.

Drugi wyróżniony, Adam Bartosz, jest etnografem i muzealnikiem. 30 lat temu założył w Tarnowie Komitet Ochrony Zabytków Dziedzictwa Żydowskiego. Od 1980 do 2012 roku był dyrektorem Muzeum Regionalnego w Tarnowie, gdzie zorganizował pierwszą w powojennej Polsce i jedyną poza Żydowskim Instytutem Historycznym w Warszawie wystawę poświęconą żydowskim mieszkańcom Tarnowa. W 2011 roku otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych i etnicznych, a w szczególności Żydów i Romów.

Wesprzyj Więź

– To bardzo ważna nagroda. Trudno jednemu człowiekowi ją udźwignąć. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę wystąpić tutaj przy moich kolegach, którzy wspierają mnie w komitecie opieki nad zabytkami żydowskimi – mówił laureat.

Nominacje do nagrody są rozpatrywane przez komitet doradczy Taube Philanthropies i liderów społeczności żydowskiej w Polsce. Laureaci z lat ubiegłych to między innymi: Jan Jagielski, Aleksander Kwaśniewski, Jan Kulczyk, prof. dr hab. Monika Adamczyk-Garbowska, Maria Piechotkowa, Bogdan Białek, Stefan Wilkanowicz.

KAI, DJ

Podziel się

Wiadomość