Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Ks. Stanisław Adamiak rektorem seminarium duchownego w Toruniu

Ks. Stanisław Adamiak. Fot. Katarzyna Szafranowska

Członek Zespołu Laboratorium „Więzi” i nasz stały współpracownik nowe obowiązki podejmie od 1 lipca.

Biskup toruński Wiesław Śmigiel mianował dziś ks. dr. Stanisława Adamiaka rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu.

Nowy rektor złożył wyznanie wiary i przysięgę prawowierności. Podczas uroczystości obecni byli także biskup pomocniczy Józef Szamocki oraz kanclerz kurii diecezjalnej toruńskiej ks. Wojciech Skolmowski.

Wesprzyj Więź.pl

Ustępujący z funkcji dotychczasowy rektor, ks. prof. Dariusz Zagórski, będzie pełnił funkcję kierownika Katedry Historii Kościoła i Patrologii na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu.

Nowe obowiązki ks. Adamiak podejmie od 1 lipca.

Stanisław Adamiak urodził się w Toruniu w 1980 roku. Maturę zdał w 1998 roku. Po roku międzywydziałowych studiów humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu. Święcenia prezbiteratu przyjął w 2004 roku, następnie przez rok pracował jako wikary w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Grudziądzu.

W roku 2005 zaczął studia z historii Kościoła na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Sześć lat później obronił doktorat. Następnie wykładał na Uniwersytecie Gregoriańskim i na Wydziale Teologicznym UMK. Od 2014 do 2019 roku adiunkt naukowy w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Pomagał w tym czasie jako rezydent w parafiach pw. Trójcy Świętej oraz św. Michała Archanioła w Warszawie.

Wesprzyj Więź

Związany z Ruchem Światło-Życie, wicepostulator procesu beatyfikacyjnego ks. Franciszka Blachnickiego. Współpracownik i wychowanek opiekującego się zdolną młodzieżą Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

Członek Zespołu Laboratorium „Więzi”, współpracownik kwartalnika „Więź” i portalu Więź.pl. Autor wydanej w Bibliotece „Więzi” książki „Zawsze jest Wyjście”.

KAI, DJ

Podziel się

Wiadomość