Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Adam Żak SJ i Ewa Kusz z medalami od biskupa polowego

Ojciec Adam Żak, koordynator Konferencji Episkopatu Polski ds. ochrony dzieci i młodzieży. Fot. © Więź

Adam Żak SJ otrzymał medal bł. Jerzego Popiełuszki, zaś Ewa Kusz medal pamiątkowy setnej rocznicy ustanowienia Biskupstwa Polowego w Polsce. Jak mówił biskup polowy Józef Guzdek, medale są wyrazem wdzięczności za bardzo dobrą współpracę między ordynariatem polowym a Centrum Ochrony Dziecka w trosce o dobro dzieci i oczyszczenie Kościoła.

Biskup polowy Józef Guzdek odznaczył wczoraj medalem bł. ks. Jerzego Popiełuszki o. Adama Żaka SJ, koordynatora Konferencji Episkopatu Polski do spraw ochrony dzieci i młodzieży oraz dyrektora Centrum Ochrony Dziecka w Krakowie. Nadanie odznaczenia odbyło się podczas odprawy szkoleniowej kapelanów Ordynariatu Polowego w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych oraz Chemicznych we Wrocławiu. Medal pamiątkowy setnej rocznicy ustanowienia Biskupstwa Polowego w Polsce odebrała Ewa Kusz, psycholog, seksuolog i terapeuta, wicedyrektor COD.

Wesprzyj Więź.pl

– Zadaniem Kościoła jest leczyć rany, pokazując delikatność, dobre traktowanie, dyskrecję, dobre zrozumienie, bo celem nadrzędnym jest uleczenie i odnowienie naruszonego zaufania – powiedział o. Żak. Jego zdaniem jednym z najważniejszych elementów uzdrowienia wewnętrznego pokrzywdzonych, jest utwierdzenie ich w przekonaniu, że nie są winni zaistniałej sytuacji.

Kusz mówiła z kolei o praktycznym podejściu do walki z problemem krzywdzenia osób małoletnich. Powiedziała, że kluczowa jest zmiana mentalności oraz przeszkoleni i wyczuleni na niepokojące sygnały ludzie, którzy potrafią w odpowiednim momencie zareagować. – Potrzebna jest otwartość nie tylko na wysłuchanie ofiar, ale również na rzetelne i ciągłe pogłębianie wiedzy na temat problemu – podkreśliła.

Psycholog zachęcała kapelanów, aby organizować przy parafiach zespoły kompetentnych i zaufanych ludzi, którzy będą czuwać nad bezpieczeństwem najmłodszych członków wspólnoty. Zwróciła też uwagę na potrzebę lepszej komunikacji na temat ochrony małoletnich.

Ks. Jan Dohnalik, delegat biskupa polowego ds. ochrony dzieci i młodzieży, przedstawił obowiązujące procedury organizowania bezpiecznych wyjazdów wakacyjnych dla młodych oraz omówił zatwierdzony w ubiegłym roku dokument „Zasady postępowania duchownych ordynariatu polowego wobec dzieci i młodzieży. Kapelani otrzymali wydrukowany tekst dokumentu. W czasie odprawy potwierdzą złożonym oświadczeniem nie tylko zapoznanie się z dokumentem, ale także zobowiązanie do jego przestrzegania.

Wesprzyj Więź

Biskup Guzdek podkreślił, że od początku jego posługi w ordynariacie polowym obowiązuje zasada „zero tolerancji” dla zachowań, które mogłyby skrzywdzić małoletnich. – Jesteśmy na pierwszej linii frontu walki ze złem. Biskup powiedział, że medale dla o. Adama Żaka i Ewy Kusz są wyrazem szacunku i wdzięczności za bardzo dobrą współpracę między ordynariatem polowym a Centrum Ochrony Dziecka w trosce o dobro dzieci i młodzieży oraz o uzdrowienie Kościoła.

Medal bł. ks. Jerzego Popiełuszki ustanowił biskup Józef Guzdek w 2011 r. Jest on przyznawany osobom, które na wzór ks. Popiełuszki służą prawdzie, miłości i przebaczeniu.

KAI, DJ

Podziel się

Wiadomość