Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Zbigniew Nosowski zostanie doktorem honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego

Zbigniew Nosowski. Fot. Więź

Ceremonia nadania tytułu doktora honoris causa redaktorowi naczelnemu kwartalnika „Więź” odbędzie się 13 czerwca w Sali Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego.

Promotorem przewodu doktorskiego jest prof. dr hab. Andrzej Skrendo, zaś recenzentami prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska, prof. dr hab Jacek Petelenz-Łukasiewicz i ks. dr hab. Andrzej Draguła, prof. US.

Wesprzyj Więź.pl
Wesprzyj Więź

Zbigniew Nosowski jest dziennikarzem, publicystą, działaczem społecznym, socjologiem i teologiem. Studiował m.in., na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Instytucie Ekumenicznym Światowej Rady Kościołów w Bossey pod Genewą. W 2001 został redaktorem naczelnym miesięcznika „Więź” (od 2013 kwartalnika); od 2008 r. pełni funkcję dyrektora programowego Laboratorium WIĘZI.

Jego dotychczasowy dorobek obejmuje 10 książek autorskich, współautorskich i redagowanych, kilkaset artykułów w pracach zbiorowych, czasopismach naukowych, kwartalnikach, miesięcznikach, tygodnikach i prasie codziennej oraz ponad 300 programów telewizyjnych, z których najważniejsze złożyły się na cykle zatytułowane „Boskie i cesarskie” oraz „Dzieci Soboru zadają pytania”. W latach 2001 i 2005 był świeckim audytorem Synodu Biskupów w Watykanie, zaś w latach 2002-2008 konsultorem Papieskiej Rady ds. Świeckich. Chrześcijański współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów w latach 2007-2009 i ponownie od 2017 r. Od roku 2009 członek Rady Fundacji Auschwitz-Birkenau.

W różnych formach zaangażowany w działalność ekumeniczną, m.in. od 2003 roku współorganizuje międzynarodowe i ekumeniczne zjazdy gnieźnieńskie. Od 1983 roku działa na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym w ruchu „Wiara i Światło”, założonym przez Jeana Vaniera. Rzecznik prasowy inicjatywy „Zranieni w Kościele” – telefonu zaufania i katolickiego środowiska wsparcia dla osób dotkniętych przemocą seksualną w Kościele. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2005), a następnie Krzyżem Oficerskim tegoż Orderu (2012).

Podziel się

Wiadomość