Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Biskupi zabierają głos w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego

Spotkanie Rady Stałej KEP na Jasnej Górze 2 maja 2019 r. Fot. M.Kępiński / Biuro Prasowe Jasnej Góry

Wybory do europarlamentu odbędą się w niedzielę, 26 maja. W słowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski biskupi zachęcają do „głosowania zgodnego z właściwie ukształtowanym sumieniem”.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski przyjęła stanowisko na wybory do Parlamentu Europejskiego podczas obrad na Jasnej Górze 2 maja br. Zdaniem biskupów „od wyników tych wyborów będzie zależał nie tylko kształt polityczny, ale także duchowy Unii Europejskiej”.

Wesprzyj Więź.pl

Biskupi przypominają, że Polska należy do Unii od 2004 r., między innymi dzięki osobistemu zaangażowaniu Jana Pawła II. Powołują się na jego słowa z 3 czerwca 1997 r. Papież Polak w obecności pięciu prezydentów państw Europy Środkowej i Wschodniej mówił wtedy w Gnieźnie: „Bez Chrystusa nie można budować trwałej jedności. Nie można tego robić, odcinając się od tych korzeni, z których wyrosły narody i kultury Europy i od wielkiego bogactwa minionych wieków. Jakże można liczyć na zbudowanie «wspólnego domu» dla całej Europy, jeśli zabraknie cegieł ludzkich sumień wypalonych w ogniu Ewangelii, połączonych spoiwem solidarnej miłości społecznej, będącej owocem miłości Boga?”.

Wesprzyj Więź

„Mając na uwadze to papieskie nauczanie, lepiej możemy zdać sobie sprawę z tego, jak wielka odpowiedzialność na nas spoczywa w obecnym momencie naszej najnowszej historii. Dlatego bardzo zachęcamy Was, Drodzy Siostry i Bracia, do wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego i głosowania zgodnego z właściwie ukształtowanym sumieniem” – piszą biskupi.

Co to znaczy? Zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego „sumienie dobrze uformowane jest prawe i prawdziwe. Formułuje ono swoje sądy, kierując się rozumem, zgodnie z prawdziwym dobrem chcianym przez mądrość Stwórcy. Wychowanie sumienia jest nieodzowne w życiu każdego człowieka, który jest poddawany negatywnym wpływom, a przez grzech – kuszony do wybrania raczej własnego zdania i odrzucenia nauczania pewnego”.

KAI, JH

Podziel się

Wiadomość