Wiosna 2024, nr 1

Zamów

W Bibliotece „Więzi” ukazała się nowa książka Józefa Majewskiego

Książka „Wiara w trudnych czasach” Józefa Majewskiego. Fot. Marcin Kiedio

„Wiara w trudnych czasach” to zbiór tekstów, w których Józef Majewski stawia pytania o ojcostwo i macierzyństwo Boga, święcenia kapłańskie kobiet, istotę ostatniego Soboru, modlitwę międzyreligijną, życie po śmierci czy granice wolności teologii.

„Oto zasadnicza postawa, z jaką teolog winien przystępować do pracy: zawsze winien sobie przypominać, że wszystko, co może powiedzieć o Bogu, pozostanie na zawsze słowem jedynie ludzkim, słowem małego, ograniczonego ludzkiego jestestwa, które zaryzykowało wielką przygodę wyczerpania niewyczerpanego misterium nieskończonego Boga” – mówił Jan Paweł II. Nie jest łatwo wytrwać w takiej postawie duchowej pokory i skromności – aż nazbyt wiele świadectw znajdziemy na to w historii Kościoła. Brak tej skromności i pokory nierzadko rodził zbyteczne teologiczne oraz doktrynalne problemy, prześladowania, cierpienia, które zatruwały życie. O niektórych współczesnych tego rodzaju napięciach, konfliktach i trudnościach opowiada książka Józefa Majewskiego „Wiara w trudnych czasach”.

Wesprzyj Więź.pl
Wesprzyj Więź

Zebrane w niej teksty dotyczące pytań o ojcostwo i macierzyństwo Boga, święcenia kapłańskie kobiet, modlitwę międzyreligijną, istotę ostatniego Soboru, życie po śmierci czy granice wolności teologii.

Józef Majewski jest teologiem, antropologiem mediów, profesorem Uniwersytetu Gdańskiego, kierownikiem Zakładu Dziennikarstwa i Mediów. Stale współpracuje z „Tygodnikiem Powszechnym” i miesięcznikiem „Znak”. Autor dziewięciu książek, w tym: „«Błogosławić mnie będą». Nowotestamentalny obraz Matki Pana według katolicko-luterańskiego dialogu w USA”; „Spór o rozumienie Kościoła”; „Teologia na rozdrożach”; „Religia – media – mitologia”; „Fuga przemijania. Słowo o eschatologii Jarosława Iwaszkiewicza”. Współautor – m.in.: „Puste piekło? Wokół ks. Wacława Hryniewicza nadziei zbawienia dla wszystkich”; „Nad przepaściami wiary”; „Leksykon wielkich teologów XX/XXI wieku” (trzy tomy); „Humanistyka w czasach pop” (e-book), „Dilemmas of the Catholic Church in Poland”; „Tabu Polaków” (e-book); „Kościół. Komunikacja. Wizerunek”; „Liturgia – muzyka – język. O współczesnej komunikacji Kościoła”. Redaktor prowadzący i współautor podręcznika akademickiego „Dogmatyka” (sześć tomów).

DJ

Podziel się

Wiadomość