Lato 2024, nr 2

Zamów

Biskupi: Spór polityczny powinien być zmaganiem się „o coś”, a nie „z kimś”

Msza św. 13 marca 2019 roku w trakcie 382. Zebrania Plenarnego KEP. Fot. episkopat.pl

Rywalizacja polityczna w Polsce dawno przekroczyła granice demokratycznych polemik pomiędzy zwolennikami różnych wizji rozwoju ojczyzny – piszą polscy biskupi w najnowszym liście społecznym.

List „O ład społeczny dla wspólnego dobra” został dziś opublikowany na stronie episkopatu. Dokument zaprezentowali na konferencji prasowej abp Wiktor Skworc, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, oraz ks. Arkadiusz Wuwer z Uniwersytetu Śląskiego i dr Sławomir Sowiński z Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego.

Autorzy tekstu apelują do wszystkich odpowiedzialnych za życie publicznie o nawrócenie i dialog. Zachęcają do „odważnego otwierania się na prawdę, do której każdy uczciwy dialog przybliża i prowadzi”.

Wesprzyj Więź.pl

Zdaniem biskupów „rywalizacja polityczna w Polsce dawno przekroczyła granice demokratycznych polemik pomiędzy zwolennikami różnych wizji rozwoju ojczyzny i dotyka najgłębszych fundamentów naszej narodowej wspólnoty oraz wpływa na jej postrzeganie w kontekście międzynarodowym”. Wyrażają niepokój, że „atmosfera ta kładzie się głębokim cieniem nie tylko na sprawach publicznych, lecz także na codziennym życiu” Polaków.

Spór polityczny – czytamy – powinien być „zmaganiem się o coś”, a nie „zmaganiem się z kimś”. W tej drugiej sytuacji staje się wyłącznie walką o władzę lub bardziej wyrafinowaną grą. Obecny dziś w Polsce sposób uprawiania polityki – jak zwracają uwagę biskupi – „wywołuje autentyczny niepokój i często trwałe, bolesne podziały, a także zniechęcenie i zmęczenie polityką oraz wycofywanie się w sferę prywatną”.

Biskupi podkreślają potrzebę trójpodziału władzy w państwie i autonomii władzy sądowniczej wobec innych. „Jest wskazane – przypominają – aby każda władza była równoważona przez inne władze i inne zakresy kompetencji, które by ją utrzymywały we właściwych granicach, gdyż na tym właśnie polega zasada «państwa praworządnego», w którym najwyższą władzę ma prawo, a nie samowola ludzi”.

Autorzy dokumentu piszą o znaczeniu słowa w debacie publicznej. Przypominają, że „barwność i wyrazistość języka można i należy pogodzić z szacunkiem zarówno dla oponentów, jak i odbiorców”. Wzywają wszystkich uczestników życia publicznego, zwłaszcza polityków, dziennikarzy, publicystów i użytkowników mediów społecznościowych, ale także zabierających głos w gronie rodzinnym, sąsiedzkim i współpracowników, do „głębokiej refleksji nad językiem używanym w rozmowach o sprawach publicznych”. Ich zdaniem odpowiedzialność za język debaty publicznej ponoszą zwłaszcza środki społecznego przekazu. Apelują więc o „dziennikarstwo pokoju i pojednania”.

Wesprzyj Więź

W końcowej części tekstu biskupi ostrzegają zarówno przed wykluczaniem Kościoła z życia publicznego, jak i próbami jego instrumentalizacji przez polityków. Ostrzegają, że „szkodliwe byłoby wykorzystywanie Kościoła, bądź wyrwanych z kontekstu fragmentów jego nauczania, do celów bieżących partyjnych rozgrywek”, co w konsekwencji „podważałoby wiarygodność jego apostolskiej misji”.

W ostatnich dziesięciu latach Episkopat Polski opublikował trzy dokumenty na tematy społeczne: „Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie” (2009), „W trosce o człowieka i dobro wspólne” (2012) oraz „Chrześcijański kształt patriotyzmu” (2017).

KAI, DJ

Podziel się

Wiadomość