rE-medium | Tygodnik Powszechny

Wiosna 2024, nr 1

Zamów

„Odrzućmy jarzmo milczenia”. O czym mówili biskupi podczas nabożeństw pokutnych?

Abp Wojciech Polak podczas Mszy św. w Środę Popielcową 6 marca 2019 r. w katedrze w Gnieźnie. Fot. J. Andrzejewski / Archidiecezja Gnieźnieńska

Łzy i ból niewinnych zawstydzają nas dogłębnie i są dla nas wielkim wyrzutem – mówił bp Zbigniew Kiernikowski w katedrze w Legnicy. – Skala nadużyć zaskakuje, ale nawet pojedynczy przypadek jest wielkim cierpieniem – powiedział bp Tadeusz Lityński w Świebodzinie.

W całej Polsce odbyły się w piątek, sobotę i niedzielę nabożeństwa z okazji Dnia Modlitwy i Pokuty wynagradzającego za grzech wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych. Zgodnie z decyzją episkopatu taki dzień będzie odtąd obchodzony w każdy pierwszy piątek Wielkiego Postu. Na pokutnych nabożeństwach gromadzili się księża, klerycy, zakonnicy oraz świeccy.

– Modlimy się, aby zdecydowanie odrzucić jarzmo milczenia i strachu, przełamywać obojętność i mieć odwagę do walki z tym okropnym złem, które krzywdząc niewinnych, deformuje również oblicze Kościoła – mówił w katedrze gnieźnieńskiej prymas Polski abp Wojciech Polak.

W warszawskiej archikatedrze drodze krzyżowej w piątek przewodniczył bp Rafał Markowski. W nabożeństwie udział wziął również kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. W jednym z rozważań wskazywano, że postać Weroniki stanowi wyrzut sumienia „w obliczu braku odpowiedniej reakcji i odważnego działania, deficytu współczucia i skutecznej pomocy wobec zadanej bliźniemu krzywdy. Niechby się stała wzorem dla wszystkich, do których docierają zgłoszenia o wykorzystaniu seksualnym, szczególnie małoletnich, przez dorosłych, w tym przez osoby duchowne. Niechby na jej odwadze, determinacji i gorliwości wzorowali się ci, którzy mogą i powinni pomóc ofiarom nadużyć w otrzymaniu wsparcia duchowego, psychologicznego i prawnego”.

Prosimy o wybaczenie

Ponad stu księży oraz abp Stanisław Budzik wraz z biskupami pomocniczymi wzięli udział w nabożeństwie drogi krzyżowej w katedrze lubelskiej. Na początku metropolita zachęcił księży do żarliwej modlitwy w intencji zarówno ofiar, jak i sprawców grzechu pedofilii. – Mamy świadomość, że kiedy problem wykorzystywania seksualnego pojawia się w Kościele, zwłaszcza wśród duchownych, staje się powodem wielkiego zgorszenia. Rozczarowanie jest tym większe i boleśniejsze, że dzieci szukające Jezusa spotykają się z przemocą i brutalnym obdarciem z godności – powiedział abp Budzik.

Podczas nabożeństwa w katowickiej katedrze abp Wiktor Skworc przywołał ubiegłoroczne stanowisko Konferencji Episkopatu Polski dotyczące wykorzystywania seksualnego nieletnich przez duchownych. Przypomniał, że biskupi proszą, aby „szczera modlitwa ofiarowana w tej intencji, wyrzeczenie i pokuta oraz hojna jałmużna udzielona ubogim otwierała nasze serca na ducha autentycznego nawrócenia (…), byśmy walczyli z wszelkimi nadużyciami (…) we wszystkich środowiskach, szczególnie zaś we wspólnotach kościelnych, w których żyją i wzrastają dzieci”.

Biskupi Piotr Libera i Mirosław Milewski wraz z przedstawicielami duchowieństwa uczestniczyli w nabożeństwie drogi krzyżowej w płockiej katedrze. Podobne nabożeństwo w Płocku odbyło się już po raz trzeci.

Podczas Mszy św. w katedrze w Pelplinie bp Ryszard Kasyna stwierdził, że „grzech każdego z nas osłabia całą wspólnotę”. Zachęcał też do modlitwy, aby „wspólnota Kościoła była bezpiecznym domem dla wszystkich, zwłaszcza dla dzieci i ludzi młodych”. – Pragniemy jednocześnie modlić się i prosić o przebaczenie za grzechy naszych współbraci – duchownych i świeckich – którzy przyczynili się do cierpienia osób poprzez molestowanie seksualne wobec nieletnich. Fakt, że owe niegodziwe czyny zostały popełnione także przez ludzi Kościoła, staje się dla nas wyrzutem sumienia i przynagleniem do pokuty i czynów miłosierdzia – przyznał bp Kasyna.

Mszy św. w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie przewodniczył bp Tadeusz Lityński. – Skala nadużyć zaskakuje, ale nawet pojedynczy przypadek jest wielkim cierpieniem i bólem – stwierdził biskup diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. – Naszą modlitwą chcemy otoczyć ofiary i wspierać je, aby miłosierdzie Boże ogarnęło wszystkich, którzy doświadczyli cierpienia, ale również, aby sprawcy przeszli proces nawrócenia i uzdrowienia – dodał.

Przysłonięty obraz Boga

Na warszawskiej Pradze nabożeństwu drogi krzyżowej przewodniczył bp Romuald Kamiński. – Grzech pedofilii godzi w godność młodego człowieka. Trzeba zatem błagać Boga o przebaczenie i modlić się za ofiary wykorzystania, prosząc Pana o ich uzdrowienie – mówił. Jego zdaniem, mierząc się z tym problemem, Kościół daje przykład innym grupom i wspólnotom, „potrzebny jest nam bowiem prawdziwy rachunek sumienia”.

Wesprzyj Więź

Podczas piątkowej Mszy św. w katedrze polowej ks. Jan Dohnalik, delegat biskupa polowego WP ds. ochrony dzieci i młodzieży, wskazywał, że ofiara wykorzystania seksualnego zostaje zraniona nie tylko na poziomie psychicznym, ale i duchowym. – Jeśli ktoś kiedykolwiek rozmawiał z osobą skrzywdzoną we wspólnocie Kościoła, to wie, że często czuje się ona tak, jakby przysłonięto jej Boga, jakby zgodnie ze słowami dzisiejszej Ewangelii zabrano jej Jezusa. Wiara takiej osoby jest zraniona, szczególnie jeśli została wykorzystana przez księdza, któremu ufała, że jest przewodnikiem na drodze do Chrystusa – powiedział.

Podczas drogi krzyżowej w katedrze w Legnicy bp Zbigniew Kiernikowski przyznał: – Łzy oraz ból małych i niewinnych zawstydzają nas dogłębnie i są dla nas wielkim wyrzutem. Oby w Twoich ranach, Panie, znaleźli ukojenie, a w Twoim krzyżu – moc do przebaczenia.

KAI, DJ

Podziel się

Wiadomość