Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Najbliższy piątek będzie dniem modlitwy i pokuty za grzechy wykorzystywania seksualnego

Polskie diecezje i zakony organizują nabożeństwa pokutne, wielu biskupów wzywa do podjęcia postu. Inicjatywa Konferencji Episkopatu Polski to odpowiedź na apel papieża Franciszka.

Pierwszy piątek Wielkiego Postu (w tym roku: 8 marca) będzie przeżywany w Kościele w Polsce jako Dzień Modlitwy i Pokuty za grzechy wykorzystywania seksualnego małoletnich. Diecezje, zakony oraz zgromadzenia organizują nabożeństwa pokutne w katedrach, sanktuariach oraz kościołach parafialnych, a wielu biskupów wzywa do podjęcia postu wynagradzającego za grzech przestępstw seksualnych w Kościele.

Ta inicjatywa Konferencji Episkopatu Polski jest odpowiedzią na apel papieża Franciszka, zachęcającego w Liście do Ludu Bożego do modlitwy pokutnej i postu, które mają „rozbudzić nasze sumienia, naszą solidarność i nasze zaangażowanie na rzecz kultury ochrony, oraz mówienia «nigdy więcej» wszelkim rodzajom i formom nadużyć”.

Wesprzyj Więź.pl

– Wykorzystanie seksualne dziecka jest przestępstwem, które wymaga odpowiedzi na różnych poziomach, na przykład pomocy psychologicznej pokrzywdzonym, konkretnych działań prawno-karnych względem sprawców oraz szeroko zakrojonej edukacji i prewencji społecznej, aby zapobiegać podobnym dramatom. Pamiętajmy jednak, że skrzywdzenie dziecka, zwłaszcza przez osobę duchowną, jest również ogromnym grzechem, który uderza i ciężko obraża samego Boga. Stąd konieczność pokuty, którą w Kościele wspólnie podejmujemy – mówi ks. Piotr Studnicki, koordynator medialny Centrum Ochrony Dziecka.

Ks. Studnicki podkreśla, że „stając razem do modlitwy wynagradzającej, uczymy się prawdy o wspólnocie Kościoła, w której żadne cierpienie ani grzech nie są prywatne. Gdy cierpi jeden człowiek, współcierpią inni, a grzech każdego z nas osłabia organizm całej wspólnoty”. – Ta wspólna modlitwa pokutna na początku Wielkiego Postu ma też uwrażliwiać nasze serca i zmieniać sposób myślenia, tak aby każdy w Kościele zrobił wszystko co w jego mocy, by nasza wspólnota była bezpiecznym domem dla dzieci i młodzieży – dodaje duchowny.

Wesprzyj Więź

Na tegoroczny dzień pokutny zostały przygotowane trzy wersje nabożeństwa drogi krzyżowej, do wykorzystania w parafiach i innych wspólnotach kościelnych. Autorami dwóch rozważań, powstałych z inicjatywy komisji KEP ds. duchowieństwa, są ojcowie jezuici Dariusz Piórkowski i Jacek Poznański, trzeci tekst powstał z inicjatywy komisji duszpasterstwa KEP.

Wszystkie teksty nabożeństw oraz lista inicjatyw pokutnych dostępne są na stronie Centrum Ochrony Dziecka.

DJ

Podziel się

Wiadomość