Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Nie żyje bp Alojzy Orszulik

Biskup Alojzy Orszulik. Fot. Błażej Benisz

Pierwszy biskup łowicki i uczestnik obrad Okrągłego Stołu miał 90 lat.

Informację o śmierci bp. Orszulika podała dziś kuria diecezji łowickiej. Szczegóły dotyczące pogrzebu poznamy w najbliższych dniach.

Alojzy Orszulik urodził się 21 czerwca 1928 roku w Baranowicach. Pochodził z rodziny rolniczej.

W latach okupacji i zaraz po wojnie pracował jako stolarz. W 1948 roku podjął naukę w Niższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów w Chełmie. Odbył nowicjat pallotyński w Ząbkowicach Śląskich i studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie w latach 1952-57, zakończone święceniami kapłańskimi z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Kontynuując studia na Wydziale Prawa Kanonicznego KUL, uzyskał kolejno magisterium i licencjat prawa. W latach 1961-89 wykładał prawo kanoniczne w seminarium w Ołtarzewie.

W 1962 roku został skierowany do pracy w Sekretariacie Episkopatu Polski. Był kierownikiem Biura Prasowego Episkopatu Polski, konsultorem Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu, członkiem i sekretarzem Komisji Wspólnej Przedstawicieli Episkopatu Polski i Rządu PRL. Brał udział w przygotowaniach kolejnych pielgrzymek papieskich do Polski. W Konferencji Episkopatu Polski wiceprzewodniczył Komisji ds. Środków Społecznego Przekazu i był członkiem Komisji ds. Wydawnictw Kościelnych. Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu. W latach 1989-94  był zastępcą Sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski.

8 września 1989 roku mianowany biskupem pomocniczym diecezji siedleckiej.

Wesprzyj Więź

25 marca 1992 roku, po erygowaniu diecezji łowickiej, został nominowany pierwszym biskupem łowickim. Ingres do katedry w Łowiczu odbył 12 kwietnia 1992 roku. Erygował Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu, utworzył Kolegium Katechetyczne, powołał diecezjalną Caritas. 22 maja 2004 roku przeszedł na emeryturę.

Otrzymał tytuł honorowego obywatela Miast Łowicza i Łęczycy. Honorowy członek Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 4 listopada 2010 roku odznaczony przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Orderem Orła Białego.

Diecezja Łowicka, DJ

Podziel się

Wiadomość