Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Dziś premiera książki Jakuba Turbasy „Ukryte piękno. Architektura współczesnych kościołów”

„Ukryte piękno. Architektura współczesnych kościołów”, Wydawnictwo Więź, Warszawa 2019

21 lutego premierę ma książkowy debiut Jakuba Turbasy „Ukryte piękno. Architektura współczesnych kościołów”.

Współczesna architektura sakralna często budzi niechęć, poczucie rozczarowania, a co najmniej dystans. Jedynie świątynie powstałe w odległej przeszłości uznawane są za artystycznie doskonałe, dostojne i sprzyjające modlitwie. Jakub Turbasa w swojej książce, która ukazuje się nakładem Wydawnictwa Więź, pokazuje, że także wśród budowli sakralnych zrealizowanych w ostatnich dekadach nie brak dzieł wybitnych i w swej wymowie głębokich.

Wesprzyj Więź

Opisując kościoły, klasztory i kaplice zaprojektowane przez architektów tej miary, co Peter Zumthor, John Pawson, Mario Botta czy Stanisław Niemczyk, autor dba o jasność i przystępność wywodu, a jednocześnie o podbudowanie go rzetelną analizą. Studia w dziedzinie architektury, doświadczenie projektowe oraz osobiste odwiedziny w opisywanych świątyniach pozwalają Turbasie odczytać symboliczne znaczenie zastosowanych w nich rozwiązań, odkryć ich odwołania do dziedzictwa minionych epok, przede wszystkim do sztuki wczesnochrześcijańskiej, a także przybliżyć motywacje towarzyszące projektantom. Zebrane w książce fotografie przekonują, że „piękno” nie jest w przypadku omawianych tu kościołów słowem na wyrost.

Wesprzyj Więź.pl

Jakub Turbasa urodził się w 1985 roku. Skończył studia na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej. Studiował także na wydziale Architettura Civile na Politecnico di Milano. W latach 2008–2010 pracował w biurze projektowym Ingarden & Ewý Architekci. W latach 2009–2012 pracował na uczelni jako współprowadzący zajęcia projektowe w klasie mistrzowskiej Roberta Koniecznego (KWK Promes) na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii. Założyciel oraz główny prowadzący koła naukowego „Współczesna Architektura Sakralna” w Krakowskiej Akademii. Laureat licznych konkursów architektonicznych.

Książkę „Ukryte piękno. Architektura współczesnych kościołów” można zamówić tutaj.

Podziel się

Wiadomość