Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Niezależna komisja zbada nadużycia seksualne w Kościele we Francji

Jean-Marc Sauvé, przewodniczący Niezależnej Komisji ds. Nadużyć Seksualnych wobec Małoletnich i Osób Niesamodzielnych w Kościele (CIASE). Fot. Conseil d'Etat

W jej skład weszli wierzący różnych wyznań, agnostycy i ateiści. Nie ma wśród nich duchownych ani przedstawicieli ofiar wykorzystywania seksualnego.

Wczoraj w Paryżu ogłoszono nazwiska 21 członków Niezależnej Komisji ds. Nadużyć Seksualnych wobec Małoletnich i Osób Niesamodzielnych w Kościele (CIASE), w przeddzień pierwszego dnia jej prac. Dołączyli oni do przewodniczącego, którym 20 listopada 2018 r. został Jean-Marc Sauvé – honorowy wiceprzewodniczący francuskiej Rady Stanu, organu opiniującego projekty ustaw i dekretów rządowych. O powołaniu komisji zdecydowała Konferencja Biskupów Francji na swym zgromadzeniu plenarnym w listopadzie ubiegłego roku.

Członkowie komisji to osoby specjalizujące się w ochronie dzieci, takie jak: Jean-Pierre Rosenczveig, ekspert UNICEF-u i członek biura Krajowej Rady Ochrony Dzieci; Carole Daminani, dyrektorka stowarzyszenia Paryż-Pomoc Ofiarom czy Alice Casagrande, wiceprzewodnicząca komisji ds. walki z nadużyciami w Wysokiej Radzie ds. Rodziny.

W pracach komisji udział wezmą także m.in. historyk Philippe Portier, specjalista od relacji między polityką a religią, jak również dwoje renomowanych teologów: katolik Joël Molinario z Instytutu Katolickiego w Paryżu i protestantka Marion Muller-Colard z Uniwersytetu w Strasburgu, członkini Krajowego Komitetu Konsultacyjnego ds. Etyki.

Wesprzyj Więź

W skład CIASE weszły osoby reprezentujące różne poglądy filozoficzne i religijne: wierzący różnych wyznań, jak również agnostycy i ateiści. Nie ma wśród nich duchownych ani przedstawiciela ofiar wykorzystywania seksualnego. W doborze członków komisji jej przewodniczącemu chodziło bowiem – jak wyjaśnił w rozmowie z dziennikiem „Le Monde” – o ich „bezstronność”.

Od dzisiejszego pierwszego posiedzenia komisja zacznie wypracowywać metodologię swych prac i konkretny plan działań. – Komisja nie jest zależna od nikogo, od nikogo też nie otrzymuje żadnych dyrektyw – czytamy w jej autoprezentacji.

KAI, DJ

Podziel się

Wiadomość