Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Zarządzanie skoncentrowane na osobie

Sebastian Duda, Aleksandra Miecznikowska, Konrad Ciesiołkiewicz

Chcemy budowania takich instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, w których centrum jest godność człowieka. Dlatego sięgamy do tradycji personalizmu.

Tekst powstał jako wstęp do publikacji Zarządzanie z ludzką twarzą przygotowanej przez Laboratorium Więzi.

Wesprzyj Więź

W zarządzaniu zawsze kierujemy się jakimiś wartościami, wizją człowieka i społeczeństwa. Dzieje się tak bez względu na to, czy taki stan rzeczy nam się podoba, czy nie. Za naszymi decyzjami stoją założenia dotyczące natury ludzkiej, nasze motywacje i potrzeby. Zarządzanie skoncentrowane na osobie daje możliwość budowania instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, w których centrum znajduje się godność człowieka. Przyjęcie takiej perspektywy jest szczególnie potrzebne właśnie dzisiaj – w czasach nieprzewidywalności, niepewności i nieoczywistości. Personalizm może być dla wielu przekonującym punktem wyjścia do podejmowania działań nie tylko skutecznych, ale i opartych na twórczej refleksji etycznej.

Wesprzyj Więź.pl

Proste, ideologiczne odpowiedzi na skomplikowane pytania już od dawna są nieskuteczne. Ludzie pracujący tworzą w swoim środowisku i jego otoczeniu szeroką paletę różnorodnych wartości, talentów, kompetencji, doświadczeń, stylów i cech, w której samo poszukiwanie rozwiązań staje się wartością i może przynosić wymierne korzyści. Personalizm jest niezbędnym warunkiem takiego poszukiwania.

Zaproponowane przez Laboratorium „Więzi” podejście – oparte na personalistycznej tradycji – zwraca również uwagę na niedoceniany aspekt pracy, jakim jest poczucie sensu. Sensotwórczość naszego zaangażowania jest jednym z podstawowych i pożądanych owoców zarządzania skoncentrowanego na osobie. Próba przełożenia go na działanie jest ważnym zadaniem. Chcemy, aby nasza publikacja była wartościową pomocą w wyborze właściwego kierunku działania i sposobu odpowiedzi na to wyzwanie.

Podziel się

Wiadomość