Wiosna 2024, nr 1

Zamów

„Zarządzanie z ludzką twarzą”. Specjalna publikacja dla prenumeratorów „Więzi”

„Zarządzanie z ludzką twarzą. Personalizm jako narzędzie rozwoju firm, organizacji i instytucji publicznych”, Laboratorium „Więzi”, Warszawa 2018

Przygotowaliśmy publikację, którą wysyłamy bezpłatnie dotychczasowym redakcyjnym prenumeratorom kwartalnika „Więź”.

Publikacja „Zarządzanie z ludzką twarzą. Personalizm jako narzędzie rozwoju firm, organizacji i instytucji publicznych” jest owocem projektu „Zarządzanie według wartości” prowadzonego przez Laboratorium „Więzi”. Proponujemy w niej personalistyczne podejście do zarządzania jako sposób nie tylko skuteczny, ale również etyczny. Liczymy, że okaże się przydatna naszym czytelnikom bądź ich bliskim.

Zarządzanie z ludzką twarzą
„Zarządzanie z ludzką twarzą. Personalizm jako narzędzie rozwoju firm, organizacji i instytucji publicznych”, Laboratorium „Więzi”, Warszawa 2018. Pobierz PDF

Ta książka to dwanaście tekstów napisanych przez ekspertów z zakresu zarządzania, rynku pracy, ekonomii, filozofii, psychologii, etyki, społecznej odpowiedzialności biznesu i giełdy. Piszą dla nas: Konrad Ciesiołkiewicz, Sebastian Duda, Jacek Dymowski, Łucja Krzyżanowska, Monika Kulik, Aleksandra Miecznikowska, Marcin Nowak, Marcelina Pytlarczyk, Agnieszka Siarkiewicz, Robert Sroka i Dominika Żukowska-Gardzińska. Przyglądają się teoretycznym powiązaniom personalizmu z tematyką zarządzania i rynku pracy, szukają praktycznych aspektów jego zastosowania i pokazują korzyści płynące z całościowego spojrzenia na człowieka w zarządzaniu. Opiekunem merytorycznym projektu jest Sebastian Duda, a koordynatorami publikacji – Aleksandra Miecznikowska i Bartosz Bartosik.

Zachęcamy też wszystkich do odnowienia prenumeraty na następny rok. Cena prenumeraty pozostaje bez zmian: 84 zł. Dodatkowo wszystkim osobom, które wykupią całoroczną prenumeratę „Więzi” na rok 2019 w wersji drukowanej, oferujemy przez cały rok 2019 stały rabat 40 procent na zakup książek naszego wydawnictwa. Więcej informacji: prenumerata.wiez.pl.

red.

Podziel się

Wiadomość