Targi

Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Ukazała się „Przesilona wątpliwość” Sebastiana Dudy

Sebastian Duda. Fot. Kinga Kenig

W swoich esejach Sebastian Duda szuka przyczyn kryzysu wiary. Jego najnowsza książka właśnie ukazała się w Wydawnictwie Więź.

Sebastian Duda jest doktorem teologii i filozofem, publicystą i redaktorem kwartalnika „Więź”. Skończył filozofię na Uniwersytecie Warszawskim oraz religioznawstwo i teologię na Katolickim Uniwersytecie w Lowanium (Belgia). Wykłada na podyplomowych studiach gender w Instytucie Badań Literackich PAN. Był publicystą tygodnika „Newsweek Polska” i redaktorem jeziuckiego „Przeglądu Powszechnego”. W 2017 roku wydał książkę „Reformacja. Rewolucja Lutra”.

Wesprzyj Więź.pl

W swoim najnowszym zbiorze interpretuje wybrane dzieła literackie i szuka w nich odpowiedzi na intrygujące go pytania teologiczne. Uważnie czyta Miłosza, Leśmiana i  Białoszewskiego, wnika w głąb wątpliwości nękających Jerzego Nowosielskiego, zajmuje swoją pozycję wobec okrzyku, który Dostojewski włożył w usta Iwana Karamazowa: „Zwracam Bogu bilet!”. Polemizuje też z interpretacjami, w których dzieła Tolkiena i Lewisa odczytuje się w duchu chrześcijańskim – dostrzega w nich raczej gnozę. Książka Dudy przynosi istotną refleksję na temat utraty poczucia duchowości we współczesnym świecie.

Sebastian Duda, „Przesilona wątpliwość”
Sebastian Duda, „Przesilona wątpliwość”, Wydawnictwo Więź, Warszawa 2018. Zamów książkę
Wesprzyj Więź

Autor przygląda się przyczynom współczesnego odrzucenia obrazu miłosiernego i dającego zbawienie Boga. Programowe wątpienie to często, jak podejrzewa Duda, postawa oparta na niechęci do zmierzenia się z teologicznym sensem, jaki niesie ze sobą chrześcijaństwo. Czy a-teologiczna cywilizacja może istotnie oferować lepsze remedia niż chrześcijaństwo?” – pyta Wojciech Kudyba, historyk literatury i pisarz.

Sebastian Duda „rozważa przyczyny kryzysu wiary, szuka uzasadnień ateistycznej moralistyki, która wyrasta z odczucia skandalu zła i cierpienia w świecie stworzonym przez Boga – konsekwencją jest »przesilenie wątpliwości«, czyli skupienie się na »czystej« (pozareligijnej) moralności. Autor zadaje pytanie: jaki dialog może w tej sytuacji podjąć teolog? – pisze historyk literatury Krzysztof Biedrzycki.

Książkę można zamówić tutaj

Podziel się

Wiadomość