Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Polska najbardziej nieskuteczna w zwalczaniu antysemityzmu – uważają europejscy Żydzi

Gwiazda Dawida w KL Dachau

Jeden na pięciu Żydów z Unii Europejskiej ma w rodzinie bliskich, którzy w ciągu ostatniego roku stali się ofiarą obraźliwych komentarzy, napaści słownej lub przemocy fizycznej z powodu swojej tożsamości – wynika z raportu Unijnej Agencji Praw Podstawowych.

Unijna Agencja Praw Podstawowych (FRA) opublikowała raport z najnowszego badania na temat dyskryminacji i przestępstw z nienawiści wobec Żydów na terytorium Unii Europejskiej.

Badanie zostało przeprowadzone w 12 krajach, w których łącznie mieszka 96 proc. żydowskiej społeczności Unii: Austrii, Belgii, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Polsce, Szwecji, Węgrzech, Włoszech i Wielkiej Brytanii. Łącznie w badaniu wzięło udział ponad 16 tysięcy Żydów. Pytano ich o postrzeganie sytuacji danego kraju w kontekście dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne lub religijne.

Wesprzyj Więź.pl

Według uśrednionych wyników niemal 90 proc. spośród badanych stwierdziło, że w ciągu ostatnich pięciu lat w ich kraju zjawisko antysemityzmu się nasiliło.

Zdecydowana większość Żydów w Unii postrzega antysemityzm jako „poważny” bądź „bardzo poważny” problem: 95 proc. we Francji, 86 proc. w Belgii, 85 proc. w Niemczech i w Polsce oraz 77 proc. na Węgrzech. Co więcej, sytuacja ta, w opinii badanych, uległa pogorszeniu w ciągu ostatnich pięciu lat. Z takim twierdzeniem zgadza się 93 proc. respondentów mieszkających we Francji, 89  proc. w Niemczech, 83 proc. w Polsce i 71 proc. na Węgrzech, przy czym ok. 60 proc. Żydów polskich i niemieckich uważa wzrost antysemityzmu za znaczny, zaś we Francji odsetek ten wynosi 77 proc.

Najbardziej zauważalny wzrost zachowań antysemickich obserwuje się w internecie – twierdzi tak 93 proc. respondentów we Francji, 89 proc. w Polsce i 87 proc. w Niemczech.

Porównanie obecnych wyników z tymi z 2012 r. pokazuje, że poziom przemocy fizycznej wobec Żydów oraz aktów wandalizmu wobec ich mienia nie uległ istotnej zmianie. Podobnie wygląda kwestia napastliwych zachowań manifestowanych w formie innej niż przemoc fizyczna. W Niemczech zanotowano jednak ich wzrost z 21 do 29 proc., natomiast na Węgrzech spadek z 27 do 17 proc.

Wesprzyj Więź

Sytuacji tej nie można uznać za zadowalającą. Z najnowszego raportu FRA wynika bowiem, że średnio 1 na 5 badanych osób ma w rodzinie bliskich, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy byli ofiarą obraźliwych komentarzy, napaści słownej lub przemocy fizycznej z racji swojej żydowskiej tożsamości. Na Węgrzech odsetek ten wyniósł 14 proc., w Polsce – 25 proc.

Polska jest liderem w zestawieniu, które obrazuje ocenę działań władz podejmowanych w celu zwalczania antysemityzmu: aż 91 proc. badanach uważa te działania za nieskuteczne. Tak samo uważa 83 proc. Żydów na Węgrzech, 74 proc. w Niemczech i 67 proc. we Francji. Średnio blisko 40 proc. Żydów mieszkających w Unii rozważało w ciągu ostatnich pięciu lat emigrację ze swojego kraju: 44 proc. w Niemczech i Francji, 40 proc. na Węgrzech i 38 proc. w Polsce.

AJC Central Europe, DJ

Podziel się

Wiadomość